Nabídka programů

Management stavebnictví

prezenční 4 roky zakončeno titulem Ph.D.

Pokračujte ve studiu a prohlubte své znalosti v oboru stavebích investic, prostorové ekonomiky, projektového řízení a dalších disciplín potřebných pro všechny stavby. Budete se podílet na výzkumných pojektech a vyučovat.

Detaily programu: Management stavebnictví.
Alternativní programy: Management stavebnictví (kombinované studium).

Financování a projektové řízení na nejvyšší úrovni

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška