Detail předmětu

Teorie cen a inovace ve stavebnictví

Akademický rok 2024/25

DVB071 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPC-E letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.

2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.

3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.

4. Cenová politika firmy.

5. Náklady a tvorba ceny.

6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.

7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.

8. Strategie a inovační proces v podniku.

9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.

10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.

11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.

12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.

13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.