Detail předmětu

Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb

Akademický rok 2024/25

DHB069 předmět zařazen v 8 studijních plánech

DKA-E letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-E letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS. 12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.