Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

Akademický rok 2024/25

DVA069 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPC-E letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura. 2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše. 5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje. 6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární. 7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů. 8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty. 9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje). 10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje. 11. Závazky ve výzkumu a vývoji. 12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje. 13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.