Nabídka programů

Geodézie a kartografie

prezenční 4 roky zakončeno titulem Ph.D.

Rozvíjejte své znalosti kartografie a geodézie, zapojte se do velkých vědeckých projektů u nás i v zahraničí a inspirujte své mladší kolegy a kolegyně.

Detaily programu: Geodézie a kartografie.
Alternativní programy: Geodézie a kartografie (kombinované studium).

Pracujte na záchraně památek, mapování krajiny nebo vývoji dronů!

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška