Detail předmětu

Pokročilé geofyzikální technologie

Akademický rok 2024/25

DEB061 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK letní semestr 1. ročník

DPA-GK letní semestr 1. ročník

DKC-GK letní semestr 1. ročník

DPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod - PODZEMNÍ, LETECKÉ A DRUŽICOVÉ GEOFYZIKÁLNÍ METODY: Nosiče, metodika měření a zpracování dat. 2. Magnetometrie - magnetické vlastnosti hornin, měření susceptibility, geomagnetické pole, magnetometry, příklady interpretace aeromagnetických map, magnetické pole ČR a SR, limity leteckých a satelitních měření, 3. Gravimetrie – principy, problematika, gravimetry, absolutní a relativní měření, zpracování dat, redukce, tíhové anomálie, určování hustot, 4. Tvorba odvozených a transformovaných tíhových map, tíhová měření v ČR a SR, gravimetrické základy, 5. Přímá a obrácená gravimetrická úloha, měření v podzemí a v šachtách, vertikální gradient a druhá derivace tíhových anomálií. 6. Rádiometrie – princip metody, měření a zpracování dat, rádioaktivní horniny, Gamaspektrometrie, přístroje, letecký průzkum, 7. Geoelektrické stacionární pole, odporové metody, Spontánní a vyzvaná polarizace, GPR - pozemní radarová měření 8. Electromagnetické metody – princip metod, Geometrie elektromagnetického pole (ELM), reální a imaginární složky pole, klasifikace ELM metod, využití ELM metod, dosah a účinnost ELM metod, interpretace ELM metod, 9. REFLEXNÍ SEISMIKA: Seismické metody, 2D 3D a 4D varianty, principy měření a zpracování reflexní seismiky, vlnové pole, aplikace v základním výzkumu Země a naftovém a uhelném průzkumu, zkoumání plynových zásobníků, 10. Refrakční seismika, řešení problematiky hlubinné stavby kůry a litosféry. Příklady interpretace z jednotlivých segmentů litosférických desek. 11. GEOFYZIKA A SEISMOTEKTONIKA - Teorie seismických vln. Způsoby registrace zemětřesných vln, zpracování seismogramů - určování ohnisek a mechanismů zemětřesení. prognóza zemětřesení, identifikace a interpretace zlomových struktur. 12. GEOFYZIKA A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (DPZ) – typy snímků, způsoby interpretace, využití prostředků GIS, kombinace geofyzikálních a DPZ dat, interferometrie, exogenní dynamika. 13. Fyzikální vlastnosti hornin a jejich význam a využití pro praxi 14. Praktická cvičení - Ukázky výsledků projektů s významným podílem využití geofyzikálních dat: geofyzikální mapování základních struktur deskové tektoniky, státní mapování v měřítku 1:25 000, výzkum uložišť RAO, hydrogeologické výzkumy aridních oblasti v Africe, archeologické výzkumy,