Detail předmětu

Geodézie

Akademický rok 2024/25

DEB055 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK zimní semestr 1. ročník

DPA-GK zimní semestr 1. ročník

DKC-GK zimní semestr 1. ročník

DPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů. 1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených): - Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření. - Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. - Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních) - Automatizace geodetických měření a jejich zpracování. - Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření. - Principy třírozměrné geodezie. - Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace. - Určování přesnosti velmi přesných měření. - Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů. 7. Zadání individuálního tématu semestrální práce. 8.-12. Konzultace 13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran