Detail předmětu

Analýza měřických dat

Akademický rok 2024/25

DEB054 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK zimní semestr 1. ročník

DPA-GK zimní semestr 1. ročník

DKC-GK zimní semestr 1. ročník

DPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. 2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání. 3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. 4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. 5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic. 6. Plánování experimentu a optimalizační metody.