Detail předmětu

Geodetické sítě

Akademický rok 2024/25

DEB059 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK letní semestr 1. ročník

DPA-GK letní semestr 1. ročník

DKC-GK letní semestr 1. ročník

DPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní jednotky a konstanty, časové systémy. 2. Nebeské referenční systémy, precese, nutace, mezinárodní nebeský referenční systém. 3. Globální systémy pevně spojené se Zemí, pohyb pólu, variace geocentra, terestrický referenční systém. 4. Tíhové pole a lokální astronomické systémy. 5. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. 6. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. 7. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. 8. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. 9. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. 10. Globální geodetický observační systém.