Nabídka programů

Konstrukce a dopravní stavby

prezenční 4 roky zakončeno titulem Ph.D.

Doktorské studium, to je skutečná vědecká práce. Uplatněte své vynikající znalosti a nadšení pro výzkum v oboru, který tvoří významnou součást každé stavby.

Detaily programu: Konstrukce a dopravní stavby.
Alternativní programy: Konstrukce a dopravní stavby (kombinované studium).

Studujte, bádejte, publikujte!

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška