Spolupráce se školami

Jedním z cílů Fakulty stavení je posílit zájem středoškoláků o technické obory, prohloubit spolupráci mezi středoškolským a vysokoškolským vzděláváním.