Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Specializace

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: V

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BFA011 Zakládání staveb (V) 1 2 2 kl
BPA002 Inženýrské sítě 2 1 2 zá,zk
BRA003 Hydraulika 4 4 9 zá,zk
BSA002 Hydrologie 3 3 7 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPA003 Vodárenství 2 2 5 zá,zk
BPA004 Výuka v terénu (V) 32 1
BRA004 Přehrady a vodní elektrárny 2 2 5 zá,zk
BRA005 Úpravy toků a jezy 2 2 4 zá,zk
BSA003 Nádrže a vodohospodářské soustavy 2 2 5 zá,zk
BSA004 Odvodnění a ochrana krajiny 2 2 5 zá,zk
BSA005 Pedologie a závlahy 2 2 4 zá,zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BLA015 Vodohospodářské betonové konstrukce 2 2 4 zá,zk
BPA005 Projekt vodárenství 3 kl
BPA006 Stokování a čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
BRA006 Projekt vodní stavby 5 kl
BSA006 Hydropedologie 2 3 kl
BSA007 Projekt vodní hospodářství krajiny 5 kl

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPB007 Vodojemy a čerpací stanice 2 2 5 zá,zk
BRB007 Hydraulika otevřených koryt 2 2 5 zá,zk
BSB008 Klimatologie 2 2 5 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPA008 Bakalářský seminář (V) 2
BPA009 Jakost vody v povodí 2 2 5 zá,zk
BPA010 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2 2 5 zá,zk
BPA011 Projekt stokování a ČOV 4 kl
BZA001 Stavební právo (V, E) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPB011 Hospodaření s vodou v budovách (V) 2 3 6 zá,zk
BRB009 Využití vodní energie 2 3 6 zá,zk
BSB009 Pozemkové úpravy (V, MI) 2 3 6 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPB012 Hydrologie stokových sítí 2 3 6 zá,zk
BRB008 Projektovaní vodohospodářských staveb 2 3 6 zá,zk
BSB010 Rybníky a účelové nádrže 2 3 6 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty