Detail předmětu

Vodárenství

Akademický rok 2022/23

BPA003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-SI letní semestr 1. ročník

BPC-MI letní semestr 1. ročník

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Znalosti

Student zvládne základní znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody.
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody.
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže.
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem.
5. Filtrace.
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody.
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody.
8. Vodojemy, čerpací stanice.
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení.
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování.
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury.
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255952

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody.
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody.
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže.
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem.
5. Filtrace.
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody.
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody.
8. Vodojemy, čerpací stanice.
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení.
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování.
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury.
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí.
2. Výpočet potřeby vody.
3. Index upravitelnosti surové vody.
4. Návrh jímacího objektu.
5. Návrh vločkovací nádrže.
6. Návrh usazovací nádrže.
7. Technologické schéma ÚV.
8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství.
9. Návrh výškového umístění vodojemu.
10. Pracovní bod čerpací stanice.
11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty.
12. Kladečské schema vybraného uzlu.
13. Zápočet.