Detail předmětu

Projektovaní vodohospodářských staveb

Akademický rok 2023/24

BRB008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / V letní semestr 4. ročník

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby,
- samostatné vypracováním formálních dokumentů,
- proces projednávání projektové dokumentace.

Osnova

1. Smluvní vztahy – uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace).
2. Oceňování projektových a inženýrských prací.
3. Praktické aplikace Stavebního zákona.
4.–5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR.
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob.
7. Stavební deník – obsah zápisů, forma vedení.
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související.
9. Vypracování projektové dokumentace – stupeň, rozsah, obsah.
10. Projednávání projektové dokumentace. Podnikání autorizovaných osob.
11. Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství. Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Smluvní vztahy – uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace). 2. Oceňování projektových a inženýrských prací. 3. Praktické aplikace Stavebního zákona. 4.–5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR. 6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob. 7. Stavební deník – obsah zápisů, forma vedení. 8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související. 9. Vypracování projektové dokumentace – stupeň, rozsah, obsah. 10. Projednávání projektové dokumentace. Podnikání autorizovaných osob. 11. Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství. Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ – inženýring projektu. 2. STAVEBNÍ ZÁKON – prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu. 3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ – kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace. 4. SMLUVNÍ VZTAHY – zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní. 5. VODNÍ ZÁKON – ustanovení související s případovým projektem. 6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ – ustanovení související s případovým projektem. 7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ – dodavatelské schema pro případový projekt. 8. SPRÁVA POVODÍ – PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ. 9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – vzorový deník, související normy. 10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK – vypracování manipulačního řádu. 11. ZÁKON O AUTORIZACI – žádost o autorizaci a související podklady. 12.–13. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE.