Detail předmětu

Hydraulika otevřených koryt

Akademický rok 2023/24

BRB007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / V zimní semestr 4. ročník

Hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech (ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, neustálené proudění, stabilita dna a svahů koryta), řešení softwarem HEC-RAS
Aplikace softwaru v praxi, ukázky konkrétních řešených prací.
Hydraulické řešení objektů na tocích (spádové stupně, jezy, mosty, propustky).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hydraulikou říčních koryt. V rámci předmětu se řeší hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech, tj. ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, pohyb sedimentů. Součástí náplně předmětu je také hydraulické řešení objektů na tocích jako jsou např. jezy, mosty a propustky. Pro řešení hydraulických úloh je využit 1D softwar HEC-RAS. Součástí předmětu jsou ukázky konkrétních řešených projektů.

Znalosti

Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy proudění vody v systémech říčních koryt. Získají praktické zkušeností s využitím modelování na semestrálních projektech.

Osnova

 1. Úvod do problematiky proudění v otevřených korytech.
 2. Základy teorie proudění v otevřených korytech.
 3. I. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
 4. II. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
 5. Saint-Venantovy rovnice.
 6. Matematická formulace problému transportu a disperze látek.
 7. Numerické řešení.
 8. Pohyb splavenin.
 9. Problematika stanovení drsnosti koryta.
 10. Praktické problémy výpočtu průtoku.
 11. Objekty na tocích (jezy, mosty a propustky).
 12. Hydraulické řešení křížení mostních objektů a propustků s vodními toky.
 13. Problematika ledových jevů na vodních tocích.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby,z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Úvod do problematiky proudění v otevřených korytech.
 2. Základy teorie proudění v otevřených korytech.
 3. I. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
 4. II. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
 5. Saint-Venantovy rovnice.
 6. Matematická formulace problému transportu a disperze látek.
 7. Numerické řešení.
 8. Pohyb splavenin.
 9. Problematika stanovení drsnosti koryta.
 10. Praktické problémy výpočtu průtoku.
 11. Objekty na tocích (jezy, mosty a propustky).
 12. Hydraulické řešení křížení mostních objektů a propustků s vodními toky.
 13. Problematika ledových jevů na vodních tocích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Úvod, řešení příkladu č. 1.
 2. Vytvoření základní úlohy v prostředí HEC-RAS, postup zadání geometrických dat a okrajových podmínek, řešení vzorového příkladu.
 3. Ukázka spuštění výpočtu, prezentace výsledků. Řešení Příkladu č. 1. programem HEC-RAS.
 4. Výpočet průběhu hladiny v zadaném úseku pro různé okrajové podmínky.
 5. Procvičení probrané látky na příkladech.
 6. Zadávání neefektivní plochy a hrází.
 7. Určení kapacity v zadaném úseku toku.
 8. Přítok, bodový zdroj.
 9. Objekty na toku – mosty.
 10. Objekty na toku – propustky.
 11. Objekty na toku – spádové stupně, jezy.
 12. Objekty na toku – jezy.
 13. Prezentace řešených příkladů, prezentace řešených prací na pracovišti, zápočet.