English

B3607 Stavební inženýrství (nBK)

bakalářský studijní program s kombinovanou formou studia
akreditace od:2015délka studia:8 semestrůforma studia:kombinovanávyučovací jazyk:čeština

OborRočník
Všeobecný1.
 2.
Pozemní stavby (AKVO3608R001)3.
 4.