doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 509
lenka.bodnarova@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BJA008 Základy technologických procesů
BJ005 Základy technologických procesů
CJ002 Kompozitní materiály
DJB046 Teoretické základy kompozitních materiálů
DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů
NJA028 Kompozitní materiály
NJA028-A Kompozitní materiály

Zaměření pedagogické činnosti

 • Garantované předměty:
 • BJ005 Základy technologických procesů - Bakalářský studijní program
 • CJ002 Kompozitní materiály – Magisterský studijní program
 • DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů – Doktorský studijní program
 • Vyučované předměty
 • BJ005 Základy technologických procesů - Bakalářský studijní program, přednášky, cvičení
 • CJ002 Kompozitní materiály – Navazující magisterský studijní program, přednášky
 • DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů – Doktorský studijní program
 • DJ05 – Doktorský seminář
 • BI002 Zkušebnictví a technologie – Bakalářský studijní program – podíl na přednáškách v anglickém jazyce
 • BJ055 Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích - Bakalářský studijní program, podíl na cvičeních
 • BJ056 Vybrané statě z technologie stavebních hmot - Bakalářský studijní program, podíl na cvičeních