Detail předmětu

Teoretické základy kompozitních materiálů

Akademický rok 2023/24

DJB046 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika.
Materiály matrice a dispergované fáze.
Kompozitní působení ve struktuře látky. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů.
Proměnné definující vlastnosti kompozitů. Navrhování kompozitů, volba složek a výrobní problémy.
Částicové kompozity I. až III. typu.
Vláknové kompozity, druhy vláken (dlouhá a krátká vlákna, uhlíková, kovová, skleněná, čedičová a polymerní, whiskery) a druhy matric.
Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží, sklovláknobeton, vláknocement, vláknobeton s ocelovými vlákny. Štíhlostní poměr. Kritická délka vlákna.
Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží (FRP). Pultuze. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny. Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity.
Jednosměrové kompozity - relativní zastoupení fází (objemové a hmotnostní zastoupení složek, základní výpočtové vztahy). Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Teplotní roztažnost, transportní vlastnosti, přenosový součinitel (grafy, základní výpočtové vztahy). Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení teoretického základu k problematice kompozitních materiálů. Získání přehledu o aplikaci nových kompozitních materiálů ve stavebnictví. Pochopení kompozitního působení materiálů a možností, které poskytuje kompozitní materiál. Seznámení s principy navrhování a použití kompozitů. Na základě získaných poznatků posluchač může optimálně volit kompozitní materiál pro konkrétní aplikaci, je schopen definovat požadované vlastnosti kompozitu, podmínky jeho použití. Je schopen predikovat vlastnosti navrženého kompozitního materiálu.

Osnova

1. Typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, vývoj kompozitních materiálů.
2. Definice kompozitního působení, proměnné definující vlastnosti kompozitů, jejich strukturní roztřídění.
3. Navrhování kompozitů.
4. Částicové kompozity I. až III. typu, specifika.
5. Vláknové kompozity, vlákna, matrice.
6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží.
7. Sklovláknobeton, vláknobeton s polymerními vlákny, navrhování, aplikace.
8. Vláknobeton s ocelovými vlákny, navrhování, aplikace.
9. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží.
10. Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vláknovou výztuží.
11. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny.
12. Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity.
13. Jednosměrové kompozity, zastoupení vláken. Mechanika jednosměrových kompozitů. Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Chování při porušení. Teplotní roztažnost a transportní vlastnosti. Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.

Prerekvizity

Znalosti z fyziky a chemie. Znalosti vlastností stavebních materiálů, znalosti z oblasti fyziky stavebních materiálů, mechaniky, technologie betonu, plastických látek.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, vývoj kompozitních materiálů. 2. Definice kompozitního působení, proměnné definující vlastnosti kompozitů, jejich strukturní roztřídění. 3. Navrhování kompozitů. 4. Částicové kompozity I. až III. typu, specifika. 5. Vláknové kompozity, vlákna, matrice. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží. 7. Sklovláknobeton, vláknobeton s polymerními vlákny, navrhování, aplikace. 8. Vláknobeton s ocelovými vlákny, navrhování, aplikace. 9. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 10. Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 11. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny. 12. Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity. 13. Jednosměrové kompozity, zastoupení vláken. Mechanika jednosměrových kompozitů. Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Chování při porušení. Teplotní roztažnost a transportní vlastnosti. Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.