doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 509
lenka.bodnarova@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: Kompozitní geopolymer; Geopolymerní matrice s využitím druhotných surovin pro kompozitní materiál odolný vůči působení vysokých teplot. D236. (funkční vzorek)

 • VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: Geopolymerní matrice; Geopolymerní kompozit s jemnozrnnou matricí odolný vyšším teplotám. D 236. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)

 • VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: AAS beton; Beton na bázi geopolymeru odolný vyšším teplotám. D 236. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)

 • BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: AAS kompozit; Technologie využití jemnozrnné geopolymerní matrice pro kompozitní materiál s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. D267. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.: technický list; Vývoj kompozitního materiálu s anorganickou polymerní matricí s vyšší odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. d206. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)

 • VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: AAS; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí na bázi strusky s odolností vůči působení vyšších teplot. D 236. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: Ohnivzdorný geopolymer; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí na bázi strusky s odolností vůči působení vyšších teplot. Prefa a.s., Brno. (ověřená technologie)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: technický list; Kompozitní materiál s anorganickou matricí a s výztužnou rohoží s vyšší odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. D 206. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem, s lehkým pórovitým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV, AAM-LV-11; Technologie výroby lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí a rozptýlenou výztuží odolného vysokým teplotám a agresivním prostředím. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.: technický list; Návrh kompozitního materiálu s anorganickou matricí pro prvky s vyšší trvanlivostí. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: technický list; Návrh betonu s vyšší trvanlivostí vůči působení vysokých teplot v konstrukcích. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • SŤAHEL, P.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P.; HELA, R.;: PP+plazma; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikace ve stavebnictví. KrampeHarex CZ s.r.o.. (prototyp)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; ŠŤAHEL, P.: PP vlákna+plazma; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro užití ve stavebnictví pro venkovní odstavnou plochu. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: PP vlákna +plazma - trouby; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikaci do betonových trub. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: PP vlákna+plasma - podlaha; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikace ve stavebnictví. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: DCSBD plazma; Zařízení pro úpravu povrchu polypropylenových vláken pro aplikaci do betonu působením nízkoteplotního plazmatu v in-line režimu. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (poloprovoz)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: PrefaGoldbeck; Ověřená technologie výroby stěnových a stropních dílců s užitím cementu CEM II/A-LL 42,5 R ve výrobně společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (ověřená technologie)

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: TechCEMII/A-LL42.5; Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. cementárna Prachovice Holcim (Česko) a.s.. URL: http://www.holcim.cz/. (ověřená technologie)

 • BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; KLUBAL, T.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.: tlakový modul_IA5; Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (funkční vzorek)

 • DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.: Prefagolbeck; Stěnový panel o rozměrech 2,5 x 5,0 x 0,12 m vyrobený ve společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (prototyp)

 • HELA, R.; VÁLEK, J.; VODIČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.: Q-CM-2013-01; Metodika zkoušení a hodnocení vlastností betonů vyrobených na bázi směsných cementů. Holcim (Česko) a.s. Tovární ul. 296 538 04 Prachovice. URL: http://www.qualiform.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: FRC-HT; Ověřená technologie výroby cementového kompozitního materiálu s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. Výrobna společnosti Prafa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: OT VUT FAST - TRIO 9/2019; VÝROBA VYSOPEVNOSTNÍHO BETONU S PEVNOSTMI VYŠŠÍMI NEŽ 95 MPa PRO ZHOTOVENÍ KOMPONENT NOSNÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚCÍHO STROJE Z OCELOBETONU. VUT Brno. (ověřená technologie)

Patenty

 • 2020

  užitný vzor
  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HLAVÁČEK, P.; SITEK, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, Poruba, CZ: Zařízení pro zkoumání povrchu cementového kompozitu. 34060, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2016

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Thermal isolation module for constructions under pressure. EP2851481B1, patent. (2016)
  Detail

  patent
  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ: Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité polypropylenové výztuže v cementových kompozitech a způsob přípravy vzorků na tomto zařízení. 305770, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 305113, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.; KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita: Zařízení pro povrchovou úpravu polypropylenových vláken určených do betonových směsí. 26746, užitný vzor. (2014)
  Detail

  užitný vzor
  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.; Vysoké učení technické v Brně, KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Masarykova univerzita: Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité výztuže v cementových kompozitech. 26745, užitný vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; BODNÁROVÁ, L.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; HORÁK, D.; DOSTÁLOVÁ, D.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 26085, užitný vzor. (2013)
  Detail