doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 509
lenka.bodnarova@vut.cz

Projekty

 • FW01010520, Vývoj ohýbané kompozitní výztuže pro environmentálně exponované betonové konstrukce
  Detail

 • Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb
  Detail

 • Studium efektu aplikace grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech
  Detail

 • TH03020067, FRP výztuž se zvýšenou spolehlivostí a trvanlivostí při vysoko-cyklickém zatížení
  Detail

 • GA18-25035S, Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze
  Detail

 • FV20595, Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů
  Detail

 • Ověřování a analýza odolnosti cementových kompozitů při působení vysokých teplot
  Detail

 • GA15-23219S, Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech
  Detail

 • Využití odpadů z výroby prefabrikovaných betonových dílců jako recyklované kamenivo do betonu
  Detail

 • Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví
  Detail

 • Studium chování cementových betonů při zatížení zvýšenou teplotou
  Detail

 • Možnosti testování odolnosti kameniva do betonu vůči vysokým teplotám
  Detail

 • Studium vlastností cementových kompozitních materiálů s PP vlákny s úpravou povrchu nízkoteplotním plasmatem
  Detail

 • GAP104/12/1988, Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot
  Detail

 • TA01010948, Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu
  Detail

 • Sledování vybraných vlastností lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí
  Detail

 • ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH KOMPOZITŮ VŮČI TEPLOTNÍMU ZATÍŽENÍ
  Detail