doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 509
lenka.bodnarova@vut.cz

Další informace

 • GA P104/12/1988 Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot, řešitel, 2012-2015
 • GA P104/15-23219S Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech, spoluřešitel, 2015-2017
 • TA01010948 Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu, řešitel, 2011-2013
 • Členka výzkumných týmů:
 • Výzkumný záměr CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, 1999–2004.
 • Projekt MŠMT ČR 1M6840770001, CIDEAS–Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2005–2011.
 • GA103/07/1662 Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem, 2007-2009.
 • Mezinár.projekt Lifelong Learning Programme LLP-Erasmus: 8203-0519/IP, 2008-2010
 • MPO FR-TI1/387 Vývoj vysokopevnostních nosných kompozitních konstrukcí pro stavby na bázi epoxidových kompozitních profilů spřažených vysokopevnostních betonů, 2009-2012.
 • MPO FR-TI2/350 Green cement and environmental friendly concrete product: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných betonů v ČR, 2010-2013.
 • TA04010881 Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností, 2014-2017.