doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 509
lenka.bodnarova@vut.cz

Publikace

 • 2024

  PIMIENTA, P.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Recommendation of RILEM TC 256-SPF on fire spalling assessment during standardised fire resistance tests: complementary guidance and requirements. Materials and Structures, 2024, roč. 57, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1359-5997.
  Detail Odkaz

 • 2023

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Classification of Thermally Degraded Concrete by Acoustic Resonance Method and Image Analysis via Machine Learning. Materials, 2023, roč. 16, č. 3, ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HOŠKO, M.; BODNÁROVÁ, L.; PIKNA, O. Using of Limestone Cement in Fibre-Cement Corrugated Sheets Production. In The 21st Conference Silicate Binders. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2023. s. 115-120. ISBN: 9783036402024. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  HOŠKO, M.; BODNÁROVÁ, L.; PIKNA, O. USE OF ALTERNATIVE RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF FIBER CEMENT PRODUCTS. In The 21st Conference Silicate Binders. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2023. s. 3-9. ISBN: 9783036402024. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  PIMIENTA, P.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Recommendation of RILEM TC 256-SPF on the method of testing concrete spalling due to fire: material screening test. Materials and Structures, 2023, roč. 56, č. 9, ISSN: 1359-5997.
  Detail Odkaz

 • 2022

  PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; BEZDĚK, O.; ŠTĚPÁNEK, P. Long-term reliability of GFRP reinforcement in concrete structures. In 25th International Conference Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2022. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2022. s. 1-7. ISSN: 1742-6588.
  Detail

 • 2021

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. The Influence of Transmission Direction and the Natural Frequency of Transducers During the Testing of Silica Refractory Bricks by the Ultrasonic Pulse Method. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2021, roč. 57, č. 2, s. 96-104. ISSN: 1061-8309.
  Detail Odkaz

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЗВУЧИВАНИЯ И СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ ДИНАСОВЫХ КИРПИЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ. Defektoskopiya, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 15-23. ISSN: 0130-3082.
  Detail Odkaz

  ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R.; MERUŇKA, M.; HLAVÁČEK, P. The Effect of the Composition of a Concrete Mixture on Its Volume Changes. Materials, 2021, roč. 14, č. 4, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F. Mix design and specification of basic physical-mechanical properties of high-strength concrete for application to steel-concrete elements. In Special Concrete and Composites 2020. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2021. s. 020044-1 (020044-7 s.)ISBN: 9780735440661. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  HELA, R.; SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; SOUČEK, K.; HLAVÁČEK, P.; ZAJÍCOVÁ, V.; FOLDYNA, V. Influence of concrete age on resistance to fast-flowing liquids. In 6th International Conference on Water Jet - Research, Development, Application, WJ 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. s. 73-80. ISBN: 9783030534905. ISSN: 2195-4356.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K.; BODNÁROVÁ, L. Effects of concrete compositions on the elastic modulus. In 27th International Conference on Concrete Days, 2020. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 41-47. ISBN: 978-3-03571-821-8. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

 • 2020

  BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R.; PIKNA, O.; SITEK, L. Abrasive Wear Resistance of Concrete in Connection with the Use of Crushed and Mined Aggregate, Active and Non-Active Mineral Additives, and the Use of Fibers in Concrete. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 23, s. 1-26. ISSN: 2071-1050.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. Betony pro rekonstrukce vodních staveb. TZB-info, 2020, roč. 22, č. 49, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HOŠKO, M. Effects of Type of PVA Fibres on the Properties of Fibre-Cement Composites. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019. AIP Conference Proceedings. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2020. s. 1-6. ISBN: 9780735419612. ISSN: 1551-7616.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. The effect of various test configurations on the bond strength of sand-coated GFRP bars. In 16th International Conference on Special Concrete and Composites 2019. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: American Institute of Physics Publishing: AIP Publishing, 2020. s. 1-6. ISBN: 9780735419612. ISSN: 1551-7616.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Development of ultra high performance concrete using fly ash. In International Symposium on Advanced Material Research III. Materials Science Forum. Materials Science Forum, Book Series. Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 33-38. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M. Effect of type of aggregate on abrasion resistance of concrete. In 3rd International Symposium on Advanced Material Research, ISAMR 2019. Materials Science Forum. 2020. s. 39-43. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Design and verification of properties of heavy-weight concrete for the production of weights. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  BODNÁROVÁ, L.; HLAVÁČEK, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÁ, L.; SITEK, L. Dílčí zpráva projektu GA 18-25035S za rok 2018: Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze. 2019. s. 1-14.
  Detail

  Hlaváček, P., Sitek, L., Hela, R., Bodnárová, L. Erosion Test with High-speed Water Jet Applied on Surface of Concrete Treated with Solution of Modified Lithium Silicates. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 135-143. ISSN: 2195-4364.
  Detail Odkaz

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; MANSOUR, M. Dlouhodobé vlastnosti kompozitní výztuže při aplikaci v betonových konstrukcích. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 38-45. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. MATEC Web of Conferences, 2019, roč. 278, č. 2019, s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L. Influence of type and composition of aggregate on mechanical parameters of concrete. In 25th International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J. The Fatigue Behaviour of GFRP Bars - Experimental Study. In Special concrete and composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 1. Praha: Sekuron s.r.o, 2019. s. 38-47. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J. Flow erosion resistance of concrete-interaction of high-speed water jet and concrete. Solid State Phenomena, 2019, roč. 296, č. 1, s. 215-220. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, roč. 63, č. 1, s. 215-221. ISSN: 0553-6626.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BODNÁROVÁ, L. The Physical Properties Of Cementitious Composites For Applications In A High-Temperature Energy Storage Device. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, roč. 22, č. 1, s. 99-106. ISSN: 2336-5382.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PROKEŠ, L.; SŤAHEL, P.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie. In TVIP 2019. Hustopeče: 2019. s. 1-5. ISBN: 9788085990331.
  Detail Odkaz

  HLAVÁČEK, P.; SITEK, L.; KLICHOVÁ, D.; BODNÁROVÁ, L. EFFECTS OF ABRASIVES DURING ACCELERATED SIMULATION OF MECHANICAL CORROSION OF CEMENT COMPOSITES USING ABRASIVE WATER FLOW. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceedings. PRAGUE 6: CZECH TECHNICAL UNIV PRAGUE, 2019. s. 31-37. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail Odkaz

  OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ČERNÁ, H.; BODNÁROVÁ, L. Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze. In Juniorstav, Sbroník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 490-495. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  GUSAK, D.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2019. s. 496-501. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

 • 2018

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 213-218. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. Lisbon, Portugal: 2nd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2018), 2018. s. 29-29.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; PACLTOVÁ, K. The Effect Of The Addition Of Multi-Walled Carbon Nanotubes On The Properties Of Cementitious Composites. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: International Society for Engineering Research and Development (ISERD), 2018. s. 4-9.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. s. 25-31.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; GUZIY, S.; HELA, R.; KRIVENKO, P.; VOYNIUK, G. Nano-structured alkaline aluminosilicate binder by carbonate mineral addition. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 192-197. ISBN: 9783035713480. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Application of water jet technology for concrete repair. MM Science Journal, 2018, roč. june, č. 2018, s. 2385-2389. ISSN: 1803-1269.
  Detail Odkaz

  ŠTĚPÁNEK, P.; JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ROZSYPALOVÁ, I. Long term strength of internal GFRP reinforcement by alkaline, temperature and cyclic loading. In XIV International Conference on Building Pathology and Constructions Repair (CINPAR 2018), Florence, Italy, June 20-22, 2018. Procedia Structural Integrity. 2018. s. 12-19. ISSN: 2452-3216.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HOŠKO, M.; MARTINEC, P. Methods of testing the properties of fibre-cement composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, roč. 385, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. The Effect Of Concrete Composition On The Durability Of Concrete Pavements With Respect To The Alkali-Silica Reaction Of The Aggregate. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. s. 32-37.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V. Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže. In 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 60-66. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Study the effect of carbon nanoparticles in concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, roč. 385, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  SITEK, L.; HLAVÁČEK, P.; BODNÁROVÁ, L. Use of high-speed water flows for accelerated mechanical modelling of erosive wear of concrete surfaces. MATEC Web of Conferences, 2018, roč. 244, č. 02007, s. 1-12. ISSN: 2261-236X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; RUNDT, L. Development of Ultra High Performance Concrete and Reactive Powder Concrete with Nanosilica. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, roč. 371, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2017

  ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. s. 106-110. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  NOVÁKOVÁ, I.; THORHALLSSON, E.; WALLEVIK, O.; BODNÁROVÁ, L. INFLUENCE OF POROSITY OF BASALT AGGREGATES ON FIRE RESISTANCE AND FREEZE-THAW DURABILITY OF FIBRE REINFORCED CONCRETE. Eleventh High Performance concrete (11th HPC) and the Second Concrete Innovation Conference (2nd CIC), Tromso,Norway: The Nordic Concrete Federation, 2017.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. s. 164-170. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU. konference Juniorstav 2017, Brno: Brno Vysoké Učení Technické, 2017. s. 1-8.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; THORHALLSSON, E. Behaviour of Basalt Fibre Reinforced Concrete, Exposed to Elevated Temperatures. Boras, Sweden: 2017. s. 41-49.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves. In Advanced Engineering Technology III. Materials Science Forum. South Korea: 2017. s. 270-274. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16. In Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering. Advances in Engineering Research. Bejing, China: 2017. s. 196-200. ISBN: 978-94-6252-370-8. ISSN: 2352-5401.
  Detail Odkaz

  FOLDYNA, V.; FOLDYNA, J.; KLICHOVA, D.; KLICH, J; HLAVACEK, P.; BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Effects of Continuous and Pulsating Water Jet on CNT/Concrete Composite. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2017, roč. 63, č. 10, s. 583-589. ISSN: 0039-2480.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J. Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, roč. 61, č. 2 (2017), s. 272-281. ISSN: 0553-6626.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2016, roč. 52, č. 1, s. 44-52. ISSN: 1061-8309.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. Defektoskopiya, 2016, roč. 2016, č. 01, s. 55-66. ISSN: 0130-3082.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). 2016. s. 59-64. ISSN: 2180-3722.
  Detail Odkaz

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. s. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Special Concrete and Composites 2015, October 15-16, 2015, Skalský Dvůr, Czech Republic. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 43-48. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L. Reduction of concrete´ s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate. Deft, The Netherladn: TuDelft, 2016. s. 1-4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K. Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. s. 163-168. ISBN: 978-3-03835-579- 3. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J. Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on, temperature distribution in reinforced concrete. Journal of Building Engineering, 2016, roč. 8, č. 1, s. 14-19. ISSN: 2352-7102.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí. In 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2016. s. 36-42. ISBN: 978-80-86604-70- 1.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. s. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU RECYKLOVANÉHO BETONOVÉHO KAMENIVA. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní, konference o stavebních materiálech. České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 246-257. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  LABAJ, M.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 39-44. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

 • 2015

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; NOVOSAD, P. Testing of Action of Direct Flame on Concrete. The Scientific World Journal, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1537-744X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Исследование возможности тестирования эффективности фотокатализа TiO2 в бетоне*. Stroitel' nye Materialy, 2015, roč. 722, č. 2, s. 77-81. ISSN: 0585-430X.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L.; GURKOVÁ, L. Analysis of Inner Structure Changes of Concretes Exposed to High Temperatures using Micro X-ray Computed Tomography. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2015, roč. 12, č. 1, s. 79-89. ISSN: 1214-9705.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES. MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 2015, roč. 1, č. 1, s. 5936-5940. ISSN: 1432-8917.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A. The analysis of the behavior of alkali- activated materials applied as a repair mortar. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1, č. 1, s. 50-55. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Development of High- Volume High Temperature Fly Ash Concrete. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 2015, č. 752- 753, s. 544-551. ISSN: 1660- 9336.
  Detail Odkaz

  FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R. EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, roč. 10, č. 15, s. 6299-6304. ISSN: 1819- 6608.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U. CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS. In 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure. Leipzig, Germany: MFPA Leipzig GmbH, 2015. s. 32-40. ISBN: 978-3-9814523-6- 5.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW- TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE. In International Conference on Advanced Technology & Sciences. 2. Turecko: 2015. s. 353-358. ISBN: 9786059119269.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R. Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test. Malaysia: Malaysia Technical Scientist Association, 2015. s. 2-2.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí. In 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony. Skalský Dvůr: SEKURON, s.r.o., 2015. s. 44-49. ISBN: 978-80-86604-67- 1.
  Detail

  VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. High- speed Water Jet to Remove Concrete Impaired by High Temperatures. In Proceedings of IASTEM International conference. Amsterdam: IRAJ Research Forum, 2015. s. 74-77. ISBN: 978-93-85832-36- 9.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Concrete damaged by high temperature – possibilities of treatment with high speed water jet. In Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku, Vodní paprsek 2015 – výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava 2015: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. s. 7-12. ISBN: 978-80-86407-56- 2.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; BRUCKNER, H.; KIRNBAUER, J. Permeability of High Performance Concrete With the Addition of Modified Polypropylene Fibers at Elevated Temperature. In EVENT MATERIALS. 1. Technische Universität Wien: Institut für Hochbau und Technologie, 2015. s. 84-91. ISBN: 978-3-900576-07- 3.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L. Temperature Control in High Performance Concrete. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 162-165. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2014. s. 443-448. ISBN: 9783038350071. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes. In Book series. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 224-229. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; MORÁVEK, T. Surface morphology study on fibres treated in cold plasma discharge. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 220-223. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Study of Durability of Aerated Self- compacting concrete. In Concrete and reinforced concrete - glance at future; III All Russian (International) Conference onConcrete and Reinforced Concrete. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2014. s. 372-379. ISBN: 978-80-248-2888- 6.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁKOVÁ, I. Study of Heat Transport in Structure of Concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 302-305. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 75-79. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete. In Book series. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 75-79. ISBN: 9783038353171.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U.; BODNÁROVÁ, L. Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of High Performance Concrete. In Book series. Advanced Materials Research (online). Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 37-42. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I. Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 172-175. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; SITEK, L. Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures. 2014.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. s. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; VÁLEK, J. Behaviour of concrete in tunels and undeground concstructions in case of fire. In GECO 2014. Ostrava: 2014. s. 85-86. ISBN: 978-80-86407-49- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L. Use of X- ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures. In GECO 2014. Ostrava: 2014. s. 87-88. ISBN: 978-80-86407-49- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Aplikace polypropylenových vláken s různou povrchovou úpravou do betonu. In 11. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2014. s. 48-52. ISBN: 978-80-86604-64- 0.
  Detail

 • 2013

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 173-180. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures. In Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku. Sitek Libor, Klichová Dagmar. 2013. s. 7-15. ISBN: 978-80-86407-43- 2.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Research of the Processes of High Temperature Influence on Cementitous Concrete. ADV SCI LETT, 2013, roč. 19, č. 2, s. 500-503. ISSN: 1936- 6612.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J. Development of Concretes with Resistance to High Temperatures in the Czech Republic and Surrounding European Countries. Advanced Materials Research, 2013, roč. 651 (2013), č. 1, s. 120-125. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Odkaz

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J. Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres. ADV SCI LETT, 2013, roč. 19, č. 2, s. 429-432. ISSN: 1936- 6612.
  Detail Odkaz

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. In 11. konference Technologie betonu 2013. Advanced Materials Research. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 5-12. ISBN: 978-80-87158-33- 3. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; ZELEŇÁK, M.; KLICH, J.; FOLDYNA, J.; NOVOTNÝ, M. Effects of water jet on heat- affected concretes. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1036-1044. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN. In Civil Engineering and The Concrete Future. Covilha, Portugal: CI- PREMIER PTE LTD, 2013. s. 103-108. ISBN: 978-981-07-6066- 3.
  Detail

  VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali- activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 787, s. 250-255. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; HLAVÁČEK, P. Laboratory Experiments on Effects of Water Jet on Heat- Affected Concretes. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2013. s. 650-657. ISBN: 9783037859230. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně- mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. Konstrukce, 2013, roč. 5, č. 10, s. 48-51. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J. Methods for Determination of the Quality of Concretes with Respect to Thei High Temperature Behaviour. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 65, s. 260-265. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, roč. 2013, č. 83, s. 1103-1106. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. High strength concrete with carbon nanotubes. In New Development in Structural Engineering & Construction. Siamak Yazdani, Amarjit Singh. Honolulu, Hawai: 2013. s. 583-587. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V. Fire safety assessment and upgrading of existing traffic tunnels. In Concrete Spalling due to Fire Exposure: Proceedings of the 3rd International Workshop. P. Pimienta, F. Meftah. 2013. s. 1-11. ISBN: 978-2-7598-1074- 1.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; ZELEŇÁK, M.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J.; VÁLEK, J. Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech – laboratorní zkoušky. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 142-150. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V.; BODNÁROVÁ, L. Study of the fire safety upgrading of a traffic tunnel. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 198-207. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Restrained Shrinkage Ring Test on Polymer Fibres Treated in Cold Plasma Discharge. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2014, č. 464, s. 25-30. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; HLAVÁČEK, P.; ZELEŇÁK, M. Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets. In MONOGRAFIA Nowoczesne metody eksploatacji węngla i skał zwięzłych. dr inž. Piotr Kasza, mgr inž. Pawel Tomach. Krynica: 2013. s. 26-35. ISBN: 978-83-930353-1- 1.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L. Research on effects of pulsating water jets on concrete. In Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku. Sitek Libor, Klichová Dagmar. 2013. s. 215-230. ISBN: 978-80-86407-43- 2.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 284- 287, s. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2012

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 130-135. ISSN: 1335- 0285.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; KOPKÁNĚ, D. IMPORTANCE OF POLYPROPYLENE FIBERS AS A REINFORCEMENT IN CONCRETE. Chemické listy, 2012, roč. 2012, č. 106, s. 1427-1430. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; JANUROVÁ, E.; SITEK, L. Comparison of continuous and pulsing water jets for repair actions on road and bridge concrete. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2012, roč. 7, č. 1, s. 53-59. ISSN: 1822- 427X.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.;HELA, R.; VÁLEK, J. High-speed water jet (HSWJ) for concrete surface treatment - evaluation of concrete surface properties after blasting using HSWJ technology. TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, 2012, roč. 19., č. 2, s. 361-366. ISSN: 1330- 3651.
  Detail

  SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I. Využití oscilujících vodních paprsků při odstraňování povrchových vrstev degradovaného betonu in situ. Tunel, 2012, roč. 21, č. 2, s. 16-26. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. s. 29-30. ISBN: 978-80-86407-22- 7.
  Detail

  DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T. Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production. In 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL. Dr.-Ing.H.-B. Fischer, Dr.-Ing.K.-A. Bode, C. Beuthan. Weimar: F.A. Finger- Institut fur Baustoffkunde, 2012. s. 1125-1131. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  DORAZILOVÁ, I.; CHALOUPKA, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Ověřování vlastností betonů s cementem CEM II/A- LL a s popílkem. In 10. konference Technologie Betonu 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Ing. Hana Šrůmová, MBA. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 26-31. ISBN: 978-80-87158-31- 9.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Působení vysokých teplot na cementové kompozity v betonových konstrukcích. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. s. 27-28. ISBN: 978-80-86407-22- 7.
  Detail

  DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně- mechanických vlastnostech. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2012. Telč: 2012. s. 10-13. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 76-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastnil Šrůma. 2012. s. 602-609. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; FIALOVÁ, M.; SŤAHEL, P.; HELA, R.; ČERNÁK, M.; VOREL, P.; HERKA, P. Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastimil Šrůma. 2012. s. 610-616. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L. Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem. In sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012. kolektiv autorů. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 144-149. ISBN: 978-80-86604-58- 9.
  Detail

  SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Využití nových poznatků při sanacích betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 143-152. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L. Polypropylene fibres treated in cold plasma discharge and its testing by restrained shrinkage ring test. In 9. Konference speciální betony. 2012. s. 100-108. ISBN: 978-80-86604-58- 9.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J. Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high- speed water jets. J BUS ECON MANAG, 2012, roč. 13, č. 4, s. 763-775. ISSN: 1611- 1699.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou. In Odborný seminář METAKAOLIN 2012, Sborník příspěvků. Pavel Rovnaník, Pavla Rovnaníková. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 74-81. ISBN: 978-80-214-4438- 6.
  Detail

 • 2011

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; LUKÁŠ, J. Composite materials for constructions of modern power engineering systems with higher resistance to corrosive enviroment. In Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency. 1. Cyprus: Ektoras Charalambides, 2011. s. 403-412. ISBN: 978-9963-567-02- 7.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Možnosti využití FRP kompozitů ve stavebnictví. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 76-81. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production. In ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ. Krakow: Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2011. s. 138-148. ISBN: 978-83-7242-607- 9.
  Detail

  VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; STAVINOHA, R. Lightweight concrete with alkali- activated matrix based on metakaoline and micronized limestone. In NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. Brno: Brno University of Techology, 2011. s. 6-17. ISBN: 978-80-214-4301- 3.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A. Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures. In IBRACON 2011. Španělsko: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-0-415-47557- 0.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P. Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích. In 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. kolektiv autorů. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 54-61. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.; HELA, R.; VÁLEK, J. Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem. In Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. Ing. Libor Sitek, Ph.D., Ing. Michal Zeleňák. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 25-37. ISBN: 978-80-86407-23- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; DORAZILOVÁ, I.; HORÁK, O.; SEDLÁK, P. Vlastnosti betonů s GREEN cementy. In Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 285-290. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2011, roč. 4, č. 6, s. 235-242. ISSN: 1822- 427X.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. KOŠICKÁ BELÁ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 2011. s. 181-186. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

 • 2010

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. PROPERTIES OF FIBRE CONCRETE AFTER VARIOUS DEGREES OF HEATLOADING. In Concrete under Severe Conditions, Enviroment and loading. Pedro Castro-Borges, Eric I. Moreno, Koji Sakai, Odd E. Gjorv, Nekumar Banthia. London, UK: Taylor& francis Group, 2010. s. 561-567. ISBN: 978-0-415-59316- 8.
  Detail

  LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna. Stavebné hmoty, 2010, roč. 6., č. 4- 5, s. 12-13. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. High- speed water jet technology for renovation of concrete structures. cement-wapno- beton, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 268-278. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

 • 2009

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. Diagnostika vlastností betonu v procesu rozpojování technologií vodního paprsku. In Vodní paprsek 2009, výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2009, Research, Development, Applications. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. s. 7-18. ISBN: 978-80-86407-81- 4.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING. In 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application. Praha: CTu v Praze, 2009. s. 247-251. ISBN: 978-80-01-04381- 3.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. In IDEAS 09. CIDEAS. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, 2009. s. 403-410. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/ 95 v České republice. Beton TKS, 2009, roč. 9., č. 6, s. 34-38. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní OK s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - nadzemní garáže. Konstrukce, 2009, roč. 8., č. 6, s. 51-52. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P. Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. In Stavební Ročenka 2009. Jaga Media, s.r.o. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009. s. 70-75. ISBN: 978-80-8076-068- 7.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Provzdušněný drátkobeton přídavkem ocelové rozptýlené výztuže. Konstrukce, 2009, roč. 8., č. 2/ 2009, s. VI (VIII s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2008

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu. In 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Zuzana Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 175-180. ISBN: 978-80-87158-09- 8.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 6/ 2008, s. 44-49. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; MÁDR, V.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; BODNÁROVÁ, L. Ploché vodní paprsky při porušování betonu. In Sborník příspěvků Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK Brno, 2008. s. 416-426. ISSN: 1211-3700.
  Detail

 • 2007

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti aplikace celulózových vláken v betonech. In XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 62-65.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu. In METAKAOLIN 2007. Brno: 2007. s. 23-32.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SVORA, P.; NOSEK, K. Problematika ochrany kompozitních materiálů s polymerní matricí proti působení agresivního prostředí. In Zborník prednášok. 2007. Košice: TU Košice, 2007. s. 43-48. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Light-weight self-compacting fibre- reinforced concrete. In Fibre concrete 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 61-67. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Vliv rozptýlené výztuže na provzdušnění betonu. In Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 42-47. ISBN: 978-80-254-0144- 6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K. Self- compacting concrete for direct finish structures. In Innovations in Structural Enginnering and Construction. Melbourne: Taylor & Francis London, 2007. s. 471-476. ISBN: 978-0-415-45755- 2.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. Kompozitní materiály. Brno: FAST Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 1-207.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Concrete repair and cutting using pulsating water jets. In 11th International Conference on INSPECTION APRAISAL REPAIRS & MAINTENANCE OF STRUCTURES. CI-Premier Pte Ltd, 2007. s. 205-212. ISBN: 9789810581923.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, D. Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev. In Sanace 2007. Sanace betonových konstrukcí. Brno: 2007. s. 341-349. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2006

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T. LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX. In The 6th International Symposium on Cement and Concrete. 1. XI AN, CHINA: Foreign Languages Press Beijing, 2006. s. 1381-1391. ISBN: 7-119-02249- 0.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. Základy technologických procesů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 1-210.
  Detail

 • 2005

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Durability of Areated Self-Compacting concrete (SCC). In sborník. 1. Vancouver: ConMat, 2005. s. 105-114. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

 • 2004

  HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., BODNÁROVÁ, L. Properties of Self-Compacting Concrete (SCC) Made High Content of Fly Ash. In CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: 2004. s. 1-13. ISBN: 0-87031-147- 6.
  Detail

 • 2003

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J. Fly Ashes Thermal Modification and their Utilization in Concrete. In System- based Vision for Strategic and Creative Design. Roma: 2003. s. 1649 ( s.)ISBN: 90-5809-599- 1.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Progresivní směr v technologii betonu-samozhutnitelné betony s využitím průmyslových odpadů. In Sborník vědeckých a odborných spisů Fakulty stavební VUT 2001/ 2002. Brno: 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu, technologie betonuu. In Kolokvium, Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. 1. Praha: ČSSI, 2003. s. 103-109. ISBN: 80-239-0084- 6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FILIP, M.; PROKEŠ, J. Aplication of fiber composite materials with polymer-matrix in building industry-new possibilities of structure durability rise. In The second International Conference on Structural and Construction Engineering. 1. Roma: Franco Bontempi. - Lisse : A.A. Balkema, 2003. s. 1399-1403. ISBN: 90-5809-599- 1.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu, technologie betonu. Beton TKS, 2003, č. x, s. 58 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MYSLIVEČEK, T. Lehké vysokohodnotné betony. In Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Malenovice: 2003. s. 130 ( s.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Application possibilities of Fiber Composites with polymer- matrix in Building Industry. In Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures. Paris: 2003. s. 383 ( s.)ISBN: 2-912143-36- 5.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Rheological Research of Modified Cement Mortar for Production of Self- compacting Concrete. In Self- Compacting Concrete. Rejkjavík: 2003. s. 261 ( s.)ISBN: 2-912143-42- X.
  Detail

 • 2002

  BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Addition of steelworks slag for mixed cementes. In Junior Euromat 02. Lusanne, Švýcarsko: xxx, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vliv změn vlastností cementů CEM I 42, 5 na trvanlivost betonů. In Betonářské dni 2002. Bratislava: TU Btratislava, 2002. s. 217 ( s.)ISBN: 80-227- 1755.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice. In Stavební ročenka 2002. Stavební ročenka 2002. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2002. s. 200-209. ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of slag in concrete containing portland cement, processing of industrial wastes with impact on the concrete durability. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. Sledování vlastností vláknových kompozitů s polymerní matricí. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L. NOVÉ MATERIÁLY, DRUHY BETONU, TECHNOLOGIE BETONU. In Kolokvium Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: 2002. s. 103-109. ISBN: 80-239-0084- 6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Sledování reologie velmi ztekucených betonů. In VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. s. 0-6. ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of secondary raw materiala in the Technology of Self Compacting Concrete (SCC) in the Czech Rep. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Instute, 2002. s. 1-10.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. VLIV VYBRANÝCH PŘÍMĚSÍ NA VLASTNOSTI BETONU. In Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace. Otrokovice: Sekurkon, 2002. s. 237 ( s.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. VLASTNOSTI SKLOVLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ S POLYMERNÍ MATRICÍ. In Betonářské dny Pardubice 2002. 1. Pardubice: ČBS, 2002. s. 98-104. ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

 • 2001

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech. In Betón 2001. Štrbské pleso: TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7099-535- 1.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Samozhutnitelné betony – aktuální poznatky a zkušenosti v České republice. In Stavební ročenka 2002. Stavení materiály. Bratislava: Jaga, 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88-905-59- 1.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. Vliv přídavku elektrárenských popílků na objemové změny v transportbetonech. In Construmat 2001. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚTHD, 2001. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V. Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 285 ( s.)
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Zlepšování vlastností betonů s využitím elektrárenských popílků. In Betonářské dny 2001. Pardubice: ČBS, 2001. s. 85 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Experience with Self- Compacting Concrete Technology in Czech Republic. In Performance in Product and Practice. New Zealand: CIB, 2001. s. 251 ( s.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Sledování smršťování správkových hmot v různých teplotních režimech. Sanace betonových konstrukcí, 2001, roč. 11, č. 1, s. 354 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L. Možnosti využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů. In Juniormat´ 01. Brno: Fakulta strojní, VUT v Brně, 2001. s. 138 ( s.)ISBN: 80-214-1885- 0.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Možnost zpracování ocelářské strusky ve směsných cementech. Seriál pro odborné stavební informace, 2001, roč. 1, č. 3, s. 5 ( s.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

 • 1999

  BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L. Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. s. 187 ( s.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail