RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1392
Fakultní účet slabenakova.j
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

tajemník / odborný asistent

E-mail slabenakova.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 603
+420 541 147 603
Místnost Z227 Žižkova 17, 602 00 Brno