Organizační struktura

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Odborné zaměření

 • Obyčejné diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Funkcionální diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Funkcionální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Diskrétní rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Parciální diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
 • Diferenciální formy, jejich aplikace ve variačním počtu a obecných systémech parciálních diferenciálních rovnic
 • Numerické metody (přibližné řešení okrajových úloh pro obyčejné i parciální diferenciální rovnice, teorie aproximace, metoda Taylorovy řady)
 • Matematická statistika, mnohorozměrná statistická analýza
 • Statistika extrémních hodnot a její metody
 • Analýza časových řad, regresní modely
 • Aplikace statistických metod v inženýrských úlohách
 • Systémy počítačové algebry, počítačové grafické systémy
 • Využití software (Unistat, Statgraphic, Statistica, Maple, GeoGebra)
 • Teorie grafů, optimalizační algoritmy, formální jazyky
 • Algebraické struktury a jejich aplikace (monounární algebry, hrubé množiny)
 • Modelování, analýza a řízení diskrétních systémů v algebrách diodů (max algebra, min algebra)
 • Deskriptivní geometrie a její historie

Členové

odborný asistent