RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Projekty

  • Multimediální podpora studia matematiky a deskritpivní geometrie na FAST VUT v Brně
    Detail