RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 14 - 15:30

Garantované předměty

AD5 Matematika
BAA015 Deskriptivní geometrie (APS)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • výuka základní matematiky na všeobecném směru v českém i anglickém jazyce
  • výuka deskriptivní geometrie v českém i anglickém jazyce