RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
Jana.Slabenakova@vut.cz

Publikace

 • 2017

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; SIVČÁK, J. Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra. In Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017. Bratislava: Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics, 2017. s. 153-162. ISBN: 978-80-89597-78-9.
  Detail Odkaz

 • 2009

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Zborcené plochy, modul 12. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

  BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

 • 2008

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 - Modul G6: Mongeovo promítání. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
  Detail

  HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN: 978-80-7204-607-2.
  Detail

 • 2007

  ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1. ročník Fakulty stavební VUT v Brně. 2007.
  Detail

 • 2005

  HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Prognóza kolmace umělých mokřadů. In Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-127. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Kolmatace ve vegetačních kořenových čistírnách a její vliv na životnost zařízení. In Přírodní způsoby čištění vod IV. Brno: FAST VUT v Brně, 2005. s. 25-30. ISBN: 80-214-3023- 0.
  Detail

 • 2004

  SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J. Deskriptivní geometrie, Šroubovice a šroubové plochy. FAST VUT v Brně: FAST VUT v Brně, 2004.
  Detail

  BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia. Fakulta stavební VUT v Brně: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  SLABĚŇÁKOVÁ, J., ŠAFÁŘOVÁ, H. Deskriptivní geometrie pro I.ročník kombinovaného studia, Stereometrie, modul 1. FAST VUT v Brně: FAST VUT v Brně, 2004.
  Detail

 • 2002

  MOLL, I., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠVEC, M., ROUŠAROVÁ, V., TOMEČKOVÁ, J. 2002.
  Detail

  MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J. Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně. 2002.
  Detail

 • 2001

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J. Modelový výzkum kolmace filtračního prostředí. In Přírodní způsoby čištění odpadních vod II. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHK - Kabinet životního prostředí, 2001. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-1862- 1.
  Detail