RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity