RNDr.

Jana Slaběňáková

MAT – odborný asistent

+420 541 147 603
slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • systémy počítačové algebry