Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 134976
Fakultní účet dvorak.r1
Ústav fyziky

odborný asistent

E-mail dvorak.r1@fce.vutbr.cz
134976@vutbr.cz
Telefon +420 541 147 652
Místnost Z115  Žižkova 17, 602 00 Brno