Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Akustické nedestruktivní metody se zaměřením na teplotně namáhané betonové konstrukce.