Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Využití nedestruktivních metod pro lokalizaci dutin ve kompozitních stavebních materiálech
  Detail

 • Experimental analysis of the shrinkage, creep and cracking mechanism of the materials based on the alkali-activated slag
  Detail

 • The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete
  Detail

 • Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání
  Detail

 • Simulace plošného poškození betonového prvku požárem a následná diagnostika vzniklého poškození nedestruktivními a destruktivní metodami
  Detail

 • Optimalizace akustické metody Impact-echo pro diagnostiku betonových konstrukcí degradovaných vysokými teplotami
  Detail

 • Využití akustických metod pro testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou
  Detail