Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity