Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Po 10:00 - 12:00

Vyučované předměty

BBA001 Fyzika
BBA003 Fyzika 1
NBB009 Speciální fyzika
NBB011 Aplikovaná fyzika (EVB)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • BB01 - Fyzika - 1. ročník bakaláři
  • BB02 - Aplikovaná fyzika - 3. ročník bakaláři a 1. ročník magistři