Ing.

Richard Dvořák

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 652
dvorak.r1@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2022

  BARTOŇ, V.; DVOŘÁK, R.; CIKRLE, P.; ŠNÉDAR, J. Predicting the Durability of Solid Fired Bricks Using NDT Electroacoustic Methods. Materials, 2022, roč. 15, č. 17, ISSN: 1996-1944.
  Detail Odkaz

 • 2021

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M. Analysis of Acoustic Emission Pressure Test of Mortar Specimens with Different Materials. In 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis 2021, EAN 2021. 1. Prague: Czech Technical University, 2021. s. 173-181. ISBN: 978-80-01-06885-4.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Effect of Hammer Type on Generated Mechanical Signals in Impact-Echo Testing. Materials, 2021, roč. 14, č. 3, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PUCHÝŘ, J.; DVOŘÁK, R.; HUBÁČEK, A.; CHOBOLA, Z. Comparison of different sensors used in the assessment of concrete elements by the Impact-Echo method. Praha: ČVUT, 2021. ISBN: 978-80-908408-0-5.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R. METODA AKUSTICKÉ EMISE APLIKOVANÁ NA ZATĚŽOVANÉ VZORKY MALT. Defektoskopie 2021 Sbornik prispevku 51. mezinárodní konference a výstava NDT techniky. 1. Praha, Cesko: Czech Society for Nondestructive Testing, 2021. s. 53-62. ISBN: 978-80-214-5988-5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š. The Behavior of Cement-Bonded Particleboard with Modified Composition under Static Load Stress. Materials, 2021, roč. 14, č. 22, s. 1-31. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DVOŘÁK, R.; HRUBÝ, P.; TOPOLÁŘ, L. Characterization of Carbonatation Rate of Alkali-Activated Blast Furnace Slag in Various Environments. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VII. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 40-46. ISBN: 978-3-0357-3870-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; DVOŘÁK, R.; HERČÍK, T. Decalcification resistance of various alkaliactivated materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimization of the Determination of the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Using Spectral Noise Analysis. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020015-1 (020015-7 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

 • 2020

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimalizace stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulzu betonem pomocí spektrální analýzy šumu. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 50-56. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; PLŠKOVÁ, I. Modal Analysis of Alkali Activated Slab Degraded by Ultraviolet Light. EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 58th International Scientific Conference BOOK OF FULL PAPER. 1. Ostrava, Czech: Czech Society for Mechanics, 2020. s. 55-63. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail

  Dvorak R., Topolar L., Bilek V., Hruby P. Study of Latent Self-healing Ability of Sodium Hydroxide Activated Blast Furnace Slag Systems via Non-destructive Measurement. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies. 1. Huddersfield, UK: Springer, Cham, 2020. s. 915-926. ISBN: 978-3-030-57744-5. ISSN: 2190-3018.
  Detail Odkaz

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. The Influence of Alkaline Activator Type on the Carbonatation process of the Alkali-activated Blast Furnace Slag. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 73-74. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail Odkaz

 • 2019

  VYŠVAŘIL, M.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. Acoustic insulation properties of lime mortars with natural lightweight aggregate. In 4th Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2019). MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Barevné variace alkalické aktivace během její degradace. 2019. s. 1-31.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L. Comparison of pulse-echo-methods for testing of heat degradation concrete. In RESEARCH AND MODELLING IN CIVIL ENGINEERING 2018. 1st. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. s. 213-236. ISBN: 978-83-7365-502-7.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU. In Sborník Příspěvků Juniorstav 2019. Brno, Veveří 331/95, 602 00: VUT v Brně, 2019. s. 321-326. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P. DIAGNOSTIKA BETONŮ URČENÝCH PRO KOTVENÍ DODATEČNÝCH VÝZTUŽÍ V DRÁŽCE. Sborník příspěvků Juniorstav 2019. 2019. s. 298-303. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  ŠOULOVÁ, E.; DVOŘÁK, R. Experimentální ověření vlivu membránové izolace na prostup tepla. In JUNIORSTAV 2019. Brno: 2019. s. 87-92. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PLŠKOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; HRUBÝ, P. Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace. DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety. Praha: VUT v Brně a ČNDT z.s., 2019. s. 139-145. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P. ZKOUŠENÍ SPOJŮ DODATEČNĚ VKLÁDANÉ VÝZTUŽE VLEPOVANÉ DO DRÁŽKY V BETONU. Sborník příspěvků Juniorstav 2019. 2019. s. 304-308. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 378-383. ISBN: 978-80-214-5766-9.
  Detail

 • 2018

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. ACOUSTIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE WITH COMPARISON OF ACOUSTIC IMPEDANCE. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. s. 79-80. ISBN: 978-83-60261-61-3.
  Detail

  DVOŘÁK, R. Non-destructive testing of thermally degraded concrete with usage of different coarse aggregate and comparison with mineralogic changes in microstructure. In 10th International Scientific Conference on Civil and Enviromental Engineering. 1. Tatranská Lomnica: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.
  Detail

  MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R.; PLŠKOVÁ, I. Comparison of Ultrasonic Methods for Thermally Damaged Concrete Nondestructive Testing. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 86-91. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. The assessment of mechanical properties of thermally stressed composite materials using radio frequency electrical field. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M. Evaluation of high-temperature degraded concrete with content of blast furnace slag by non-destructive approach. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFFERENCE 2018, Book of abstracts. 1. Budapešť: Hungarian Society of Materials Science, 2018. s. 80-81. ISBN: 978-963-05-9917-7.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CIKRLE, P.; KAREL, O. Non-destructive Approach to Testing of Concrete Damaged by Fire with the Usage of Fast Fourier Transformation and Wavelet Transformation of Signal Recorded by Impact-Echo Method. In EAN 2018 Book of abstracts. 1. Harachov: Czech society for Mechanics, 2018. s. 84-90. ISBN: 978-8-0270-4062-9.
  Detail Odkaz

  KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P. Properties of concrete intended for further testing measured by the Impact-Echo and the ultrasonic pulse method. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Application of Acoustic Emission Method and Impact Echo Method to Structural Rehabilitation. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 81-85. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DVOŘÁK, R. NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ A RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA ŽÁREM DEGRADOVANÉHO BETONU. In juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia. 1. Brno: 2018. s. 649-654. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. Acoustic non-destructive testing of high temperature degraded concrete with comparison of acoustic impedance. In 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. MATEC Web of Conferences. Gdynia, Poland: MATEC Web of Conferences, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-83-60261-61-3. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K. Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P. CHOVÁNÍ OHYBEM NAMÁHANÝCH VZORKŮ BETONU VYZTUŽENÝCH NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ. Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 397-401. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P. NEDESTRUKTIVNĚ STANOVENÉ VLASTNOSTI BETONU PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ SPOJŮ NEREZOVÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ. Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 702-707. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; VYHLÍDAL, M.; DVOŘÁK, R.; MAJDA, T.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. CHARACTERIZATION OF CEMENT-BASED COMPOSITE EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES VIA ULTRASONIC PULSE METHOD. In 9th annual Conference NANO & MACRO MECHANICS 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 99-103. ISBN: 978-80-01-06457-3. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P. Behavior of Bended Concrete Specimens Reinforced with Stainless Steel Helical Reinforcement. In Young Scientist 2018, 10th International Scientific Conference on Civil and Environmental Engineering. 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-2952-9.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. NON-DESTRUCTIVE TESTING AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF HIGH-TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE. The Civil Engineering Journal, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 268-275. ISSN: 1805-2576.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Evaluation of acoustic emission signals obtained during the three-point bending loading of thermally degraded concrete samples. In Experimental stress analysis 2018. 1. Harachov: Czech society for Mechanics, 2018. s. 326-331. ISBN: 9788027040629.
  Detail

 • 2017

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16. In Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering. Advances in Engineering Research. Bejing, China: 2017. s. 196-200. ISBN: 978-94-6252-370-8. ISSN: 2352-5401.
  Detail Odkaz

  DVOŘÁK, R. ANALÝZA CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ S POUŽITÍM HRUBÉHO KAMENIVA 8/16 A 11/22 ZATĚŽOVANÝCH VYSOKOU TEPLOTOU POMOÍ METODY IMPACT-ECHO. Juniorstav 2017 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení v Brně, 2017. s. 137-137. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves. In Advanced Engineering Technology III. Materials Science Forum. South Korea: 2017. s. 270-274. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo. In Experimental stress analysis 2017. 1. Košice: Technical University of Kosice, 2017. s. 139-140. ISBN: 978-8-0553-3167-6.
  Detail Odkaz

  TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L. The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 88-93. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation. Sanace a rekonstrukce staveb 2017 CRRB - 19th International conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

 • 2016

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R. Impact- Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of, Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/ 16. In 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 70-70. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R. Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 52-52. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail