Organizační struktura

Ústav stavebního zkušebnictví

Odborné zaměření

  • Ústav je členěn na vedení se sekretariátem, dílnami a na tři střediska s laboratořemi:
  • Středisko zkoušení stavebnin a konstrukcí (SSK) se zabývá problematikou destruktivního a nedestruktivního testování stavebních materiálů a konstrukcí. Garantuje výuku v tomto vědním oboru. Úzce spolupracuje s dalšími středisky ústavu, především při řešení úkolů v oboru diagnostických metod a s dalšími ústavy FAST. Podílí se na přípravě akreditace vybraných zkoušek v laboratořích ústavu. Uplatňuje používání progresivních zkušebních metod v oboru.
  • Středisko experimentálního zkušebnictví (SEZ) se zabývá experimentálním zkoušením modelů, dílců a částí stavebních konstrukcí aktuálně nejvhodnějšími diagnostickými metodami, zajišťuje experimentální práce při řešení výzkumných projektů nejen ÚSZ, ale i dalších ústavů, s kterými úzce spolupracuje. SEZ je vybaveno lidským potencionálem i přístrojovým vybavením a ve spolupráci s ostatními pracovníky ÚSZ je schopno diagnostikovat většinu stavebních konstrukcí. Uplatňuje nejnovější poznatky při rozvoji diagnostických metod a zpracování příslušných zkušebních a hodnotících postupů. Bude usilovat o akreditaci netypických diagnostických zkoušek a postupů.
  • Středisko radiační defektoskopie (SRD) je pracoviště, které se komplexně zabývá problematikou ionizujícího záření ve stavebnictví a to od využívání záření (radiografická kontrola výztuže), přes jeho měření (přírodní radioaktivita, koncentrace radonu), až po ochranu před účinky ionizujícího záření.

Členové