prof. Ing.

Leonard Hobst

CSc.

SZK – profesor

+420 541 147 836
hobst.l@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1208
Fakultní účet hobst.l