prof. Ing.

Leonard Hobst

CSc.

SZK – profesor

+420 541 147 836
leonard.hobst@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity

Patenty

 • 2016

  patent
  FIALA, P.; HOBST, L.; FRIEDL, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; VUT v Brně: ZPŮSOB PRO VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ A ORIENTACE FEROMAGNETICKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH VLÁKEN V KOMPOZITNÍM MATERIÁLU A DETEKČNÍ ZAŘÍZENÍ K JEHO PROVÁDĚNÍ. 305882, patent. (2016)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Hloubková magnetická sonda na stanovení homogenity drátkobetonu. 25427, užitný vzor. (2013)
  Detail