prof. Ing.

Leonard Hobst

CSc.

SZK – profesor

+420 541 147 836
leonard.hobst@vut.cz

Projekty

 • Nedestruktivní stanovení struktury cementových kompozitů zpevněných kovovými vlákny
  Detail

 • Zhodnocení využitelnosti vyvíjených magnetických a elektromagnetických metod pro kontrolu homogenity drátkobetonu.
  Detail

 • Využití a kalibrace elektromagnetických sond pro stanovení homogenity drátkobetonu
  Detail

 • Určení vlastností a kalibrace magnetických sond pro stanovení homogenity ztvrdlého drátkobetonu
  Detail

 • MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI BETONU NDT METODAMI JAKO PODKLAD K ODHADU AKTUÁLNÍ TRVANLIVOSTI
  Detail

 • GA103/09/1073, Vývoj nedestruktivních metod pro posouzení homogenity ztvrdlého drátkobetonu
  Detail

 • E-learningové aplikace v Materiálovém zkušebnictví
  Detail

 • GA103/06/0891, Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí
  Detail

 • Výuka materiálového zkušebnictví v prostředí www
  Detail

 • Multimediální text "Zakládání metody nedestruktivního zkoušení materiálů" - F1
  Detail