prof. Ing.

Leonard Hobst

CSc.

SZK – profesor

+420 541 147 836
leonard.hobst@vut.cz

Publikace

 • 2023

  HOBST, L.; DOLEŽALOVÁ, M.; KLIKA, P. SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV V BYTOVÉM DOMĚ OD ROKU 1932 DO SOUČASNOTI. ExFoS 2023 - XXXI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 31 st International Scientific Conference of Forensic Engineering. Expert Forensic Science 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 173-183. ISBN: 978-80-214-6133-8.
  Detail

 • 2020

  HOBST, L. Historie a současnost bytových domů. Zborník 9. mezinárodnej konferencie "SPRÁVA BUDOV 2020". V.O.S. Slovakia, s. r. o. Košice. Košice: V.O.S. Slovakia, s.r.o. Košice (SR), 2020. s. 109-115. ISBN: 978-80-973322-2-8.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HOBST, L.; CIKRLE, P. Kondenzace vody v ocelových konstrukcích balkonů. Správca bytových domov, 2020, č. 1/2020, s. 10-12. ISSN: 1336-7919.
  Detail Odkaz

 • 2019

  HOBST, L.; CIKRLE, P. Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 52-59. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail Odkaz

 • 2018

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Problematika výstavby stínících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 sborník příspěvků. 1. vydání. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2018. s. 152-158. ISBN: 978 80 971754-4-3.
  Detail

  SKRUŽNÁ, O.; VÁLEK, J.; HOBST, L. Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou. Soudní inženýrství, 2018, č. 2/2018, s. 31-36. ISSN: 1211-443X.
  Detail Odkaz

 • 2017

  HOBST, L.; VALA, J. Ověřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB- info, 2017, roč. 2017, č. 3, s. H1 (H4 s.)ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB- info, 2017, roč. 2017, č. 4, s. H1 (H5 s.)ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  HOBST, L.; ANTON, O. Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví. 18. Štiavnické dni Zborník 2017. RNDr. Bianka Horváthová. 2017. s. 24-28. ISBN: 9788097175436.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O. Problematika radiografické kontroly železobetonových konstrukcí v současnosti. 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2017: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislavě, 2017. s. 87-94. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  HOBST, L. Zahájení provozu nových plavebních komor na Panamském průplavu. 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o. v roku 2017: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2017. s. 163-166. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  HOBST, L. Měření a hodnocení významných zdojů přírodní radioaktivity. TZB-info, 2017, roč. 3, č. 2017, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

 • 2016

  HOBST, L.; BÍLEK, P. Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a stationary magnetic field. In ICNAAM 2015 - Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. s. 380010-1 (380010-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P. Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a time-harmonic electromagnetic field. In ICNAAM 2015. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. s. 380011-1 (380011-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  HOBST, L. Využití a perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví. In 17. Štiavnické dni - Zborník príspevkov 2016. 2016. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2016. s. 9-16. ISBN: 9788097175429.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2016. 2016. s. 77-87. ISBN: 978-80-214-5340- 1.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J. Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 42-47. ISSN: 1213-0311.
  Detail Odkaz

  HOBST, L. Měření a hodnocení významných zdrojů přírodní radioaktivity. In Sborník recenzovaných příspěvků KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 61-68. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

 • 2015

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining. Advanced Materials Research, 2015, roč. 2015, č. 1106, s. 41-44. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  HOBST, L. Monitorování přírodní radioaktivity ve vybraných oblastech planety Země. In 16. Štiavnické dni - Zborník 2015. Banská Štiavnica: Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-971754-1- 2.
  Detail

  HOBST, L. Krátké ohlédnutí za vývojem radiačních metod ve stavebnictví za posledních 25 let. Beton TKS, 2015, roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; VALA, J. Electromagnetic approach to nondestructive testing of fibre concrete. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2015, roč. 2, č. 2015, s. 35-39. ISSN: 2313- 0555.
  Detail

 • 2014

  VALA, J.; HOBST, L. Identification of structural parameters of metal fibre concrete using magnetic approach. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 157-160. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS. Brno, Česká republika: 2014. s. 37-44. ISBN: 978-80-214-4852- 0.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Sanace betonových konstrukcí, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 27-33. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 54-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH. Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 14-20. ISBN: 978-80-905471-1-7.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Zkoučení a jakost. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2014. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis,s.r.o., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  VALA, J.; HOBST, L.; KOZÁK, V. Non- destructive detection of metal fibres in cementitious composites. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. Athens: EUROPMENT, 2014. s. 125-128. ISBN: 978-1-61804-241- 5.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 385-395. ISBN: 978-80-248-3381-1.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Materiály pro stavbu, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 63-65. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2013

  BÍLEK, P.; HOBST, L. Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2013. s. 317-324. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  GROHOVÁ, T.; HOBST, L. Kontrola koncentrace drátků v drátkobetonu elektromagnetickou nedestruktivní metodou. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební: 2013. s. 239-239. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 03, s. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Vady a poruchy průmyslové podlahy v hale výrobního závodu. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 84-91. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave. Bratislava, Slovensko: Vydavatel' stvo JAGA, 2013. s. 91-96. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P. Various control methods developed for fibre-concrete structures. In Recent advances in integrity-reliability- failure. IRF. Funchal, Madeira, Portugal: INEGI, 2013. s. 721-722. ISBN: 978-972-8826-27- 7.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013. Knihovnička. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 33-42. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, ČR: ČBS Servis, s. r. o., 2013. s. 464-468. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe. In Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác. Sanace betonových konstrukcí. CONSTRUMAT. Nitra, Slovenská republika: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 96-103. ISBN: 978-80-552-1031- 5. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2012

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Homogeneity detection of fibre- concrete structures by using radiographic technique. In Nondestructive testing of materials and structures. RILEM bookseries. Istanbul: Springer, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  HOBST, L.; VODOVÁ, L. Srovnávací měření vlhkosti stavebních materiálů. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 2/ 2012, s. 66-69. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O. Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu. In Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. CONSTRUMAT. Bratislava, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2012. s. 104-110. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L. Ověřování homogenity drátkobetonu na kalibračních vzorcích vyvíjenou magnetickou metodou. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 278-284. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J. Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: CERM, 2012. s. 36-39. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno, Česká republika: knihovnicka. cz, 2012. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J. Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 479-482. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HOBST, L.; JAŠEK, J.; VÍTEK, L. Těžké betony a speciální stínící betony. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. příloha, s. 135-140. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P. Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures. Fortaleza, Brazil: Fabricado por Wave Media, 2012. s. 1-18.
  Detail

 • 2011

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L. Posouzení možnosti použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 2/ 2011, s. 28-31. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HLAVÁČ, Z.; GARBACZ, A; HOBST, L. Detection of Defects in Massive Concrete Blocks by Impact- Echo. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-28. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Odkaz

  HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M. A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete. In 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech. Brno: 2011. s. 19-29. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích. In Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011. 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 215-220. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J. Verification of the homogeneity of the fibre- concrete calibration samples. In In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011. Prague: 2011. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04836- 8.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J. Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, Slovensko: Vydavatel' stvo JAGA, 2011. s. 49-54. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

 • 2010

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J. Ověřování homogenity drátkobetonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 43-50. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel- fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. s. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiography of Fibre- concrete Structures. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. s. 81-86. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 3/ 2010, s. 25-29. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu. Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2010. s. 344-347. ISBN: 978-80-87158-28-9.
  Detail

  GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O. Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact- echo versus radar. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Diagnostika kotev do betonu. Stavitel, 2010, roč. 18, č. 11/ 2010, s. 18-19. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. In XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 67-77. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2009

  HOBST, L. Využití radiografie při posuzování konstrukcí. Stavitel, 2009, roč. 17, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

 • 2008

  HOBST, L. Perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 159-169. ISBN: 978-80-01-04123- 9.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J. Metodika zkoušení kvality připojení ocelových spřahovacích prvků ultrazvukovým defektoskopem. In 6. WORKSHOP NDT 2008. VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 18-21. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  HOBST, L. Vývojové trendy radiografie ve stavebnictví. In 6- th WORKSHOP NDT 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 22-25. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. Konstrukce, 2008, roč. 8, č. 2, s. 9-11. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HOBST, L. 15. 6 NDT ve stavebnictví. In Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí (Nauka o materiálu IV). CERM. Brno: CERM, 2008. s. 515-536. ISBN: 978-80-7204-591- 4.
  Detail

 • 2007

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou. In Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7204-491- 7.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Kontrola délek dodatečně osazených kotevních prvků nedestruktivními metodou. In 5. WORKSHOP NDT 2007. Brno: CERM- Akademické nakladatelství, 2007. s. 21-23. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. In IV. Conferencia Panamericana de END. AAENDE, Buenos Aires, Argentina: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-987-23957-0- 4.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové: ČBS, 2007. s. 352-356. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 97-99. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HOBST, L. Important Role of Radiography for determination of Conditions in Reinforced Concrete Structures. Engenharia Estudo e Pesquisa, 2007, roč. 9, č. 1, s. 37-43. ISSN: 1415- 3025.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L. Možnosti ověřování délek kotevních šroubů v železobetonových konstrukcích NDT metodami. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 15, č. 1, s. 63-66. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L. Možnosti využití radiografie při posuzování stavu železobetonových konstrukcí. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. s. 171-178. ISBN: 978-80-01-03794- 2.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol. Rádce majitele nemovitostí. Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN: 80-7201-582-6.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí. In CD nosič. Nitra, Slovenská republika: Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, 2006. s. 131-134. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. Problematika výroby a užívání stínících betonů. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava, 2006. s. 166-170. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

 • 2005

  ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; FOJTL, J.; DIBELKA, V.; HOBST, L. Non Prestresses Strengthening of Concrete Panels with FRP Sheets and Strips. DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa, Brasil: Alan Peter Jeary, 2005. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P. Diagnostika stavebních konstrukcí - Průvodce předmětem. Brno: FAST VUT v Brně, 2005. s. 1-26.
  Detail

  HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P. Diagnostika stavebních konstrukcí - Přednášky. Brno: FAST VUT v Brně, 2005. s. 1-124.
  Detail

  HOBST, L.; RÁBOŇ, M. Československé opevnění v historických souvislostech. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 3, s. 72-74. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  HOBST, L. Bestimmung des Verlaufes von Bewehrungen in ausgewählten Querschnitten von Stahlbetonkonstruktionen durch zerstörungsfreie Methoden. UNI Saarbrücken: 2005.
  Detail

  ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V.; HOBST, L. Diagnostika průniku vody do sklepních prostor rodinného domu. In Construmat 05. Rajecké Teplice: 2005. s. 61-67. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L. Radiografická kontrola výztuže v porušených střešních vaznících průmyslové haly. In Construmat 05. Rajecké Teplice: 2005. s. 57-60. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  VÍTEK, L.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P. An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators. In Proccedings of FIB Symposium "Structural Concrete and Time". La Plata Argentina: 2005. s. 881-888. ISBN: 987-21660-1- 3.
  Detail

  ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L. Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall. In DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa: Alan Peter Jeary, 2005. s. 33-36. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V. Měření vlhkosti v praxi soudního inženýra. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 3, s. 175-178. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2004

  HOBST, L. Posouzení stavu betonu československého opevnění z roku 1938. In Sanace 2004. Brno: 0, 2004. s. 62 ( s.)
  Detail

  HOBST, L. Zkušebnictví a technologie MODULUS BI02- M03 RADIAČNÍ DEFEKTOSKOPIE. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-45.
  Detail

  HOBST, L. Zkušebnictví a technologie - MODUL BI02- M03 Učební texty. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-48.
  Detail

  HOBST, L. Zkušebnictví a technologie - MODUL BI02- M02 Stavební zkušebnictví. Brno: FAST VUTv Brně, 2004. s. 1-45.
  Detail

  ADÁMEK, J.; HOBST, L. Stavební látky Modul BI01- M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-47.
  Detail

  HOBST, L. Využití rentgenografie při experimentálních zkouškách stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1/ 04, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HOBST, L. Experimentální zkoušení stavebních konstrukcí - využití rentgenografické metody. In Construmat 2004. Lesnica: 0, 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  HOBST, L. Posouzení stavu betonu na objektech čs. opevnění. In Construmat 2004. Lesnica: 0, 2004. s. 63 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

 • 2003

  HOBST, L. Betony vojenských opevnění. Beton, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 22 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  HOBST, L. Betony pro konstrukce stínění zdrojů ionizujícího záření. Beton, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 60 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření . In Sanace 2003. Brno: -, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Sborník 5 odborné konference doktorského studia. Brno: o, 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  HOBST, L. Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. In Sanace 2003. Brno: o, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O., HOBST, L., VÍTEK, L. Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. In Sanace 2003. Brno: -, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L. Využití radiometrické metody při kontrole stávajících stínících konstrukcí. In Construmat 2003. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2003. s. 142 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek. Beton TKS, 2002, roč. druhý, č. 2, s. 50 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek. 2002.
  Detail Časopis BETON TKS

  HOBST, L. Úvod do problematiky návrhu a výroby těžkých betonů. In 2002.
  Detail Sborník konference "Speciální betony" (Vlastnosti - Technologie - Aplikace), Otrokovice

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. The Application of Non- destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat. In DAMSTRUC 2002. Brazílie: -, 2002.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ŠTĚPÁNEK, P. Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů. In Sanace 2002. Brno: -, 2002. s. 45 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L. Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. s. 519 ( s.)
  Detail

  HOBST, L. Zčernání skla vlivem záření gama. In 2002.
  Detail

  HOBST, L. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In 2002.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Sanace 2002. Brno: -, 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., ZMEK, B., HOBST, L. Sanitation of a panel building. In Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002. Rio de Janeiro: 2002. s. 490 ( s.)
  Detail

  HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P. An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators. In 2002.
  Detail DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, Brasil

  HOBST, L., VÍTEK, L., ANTON, O. The Application of Non- destructive Testing of Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat. In 2002.
  Detail

  HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L. Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů. In SANACE - sborník přednášek. Brno: SSBK, 2002. s. 45-50.
  Detail

  HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P. An increase of shielding construction efficiency for linear accelerators. In 2002.
  Detail

  HOBST, L. Multimediální text "Základní metody nedestruktivního zkoušení materiálu". 2002.
  Detail Výzkumný úkol FRVŠ

  VÍTEK, L., HOBST, L., FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek. Beton TKS, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 50 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2001

  HOBST, L. Közúti híd robbantó kamráinak keresése a szerkezet megbontás nélküli ellenörzésének módszerével Tábor városban (Určení polohy míst pro destrukční nálože na silničním mostě v Táboře nedestruktivními metodami). 2001.
  Detail Časopis "Müszaki Katonai Köztöny" 3-4/2001

  HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In 2001.
  Detail

  HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 423 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  HOBST, L. Radiační defektoskopie. 2001.
  Detail kap.7 ve skriptech "Základy zkušebnictví"

  HOBST, L. Ohlédnutí za Sympoziem "SANACE 2001". 2001.
  Detail Časopis "BETON TKS" 5/01

  HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In 2001.
  Detail

  HOBST, L. Problematika radonu ve znaleckých posudcích. 2001.
  Detail Časopis "Soudní inženýrství" 2/01

  ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., VÁCHA, J., HOBST, L. Reforco de laje cobertura circular em concreto armado em edifício industrial. In 2001.
  Detail

  HOBST, L. Ochrana proti radonu. In 2001.
  Detail kap. 8/18 v publikaci "Praktická příručka technických požadavků na výstavbu"

  BRADÁČOVÁ, L.; HOBST, L.; ŠUPČÍK, J. Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním. Sborník odborného semináře doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2001. s. 13-16. ISSN: 1212- 9275.
  Detail

 • 2000

  HOBST, L. Návrh a příprava sanací betonových konstrukcí. 2000.
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 3/00

  HOBST, L. Komplexní laboratoř pro měření přírodní radioaktivity. 2000.
  Detail Výzkumný úkol FRVŠ

  HOBST, L. Significant Historical Reinforced Concrete Structures - Their Investigation and Evaluation. In Damstruc´ 2000, 2nd International Conference on the Behaviour of Damaged Structures. Rio de Janeiro, Brazilie: Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnologico, Curso de Pós-Graduacao em Engenharia Civil, 2000., 2000. s. 491 ( s.)
  Detail

 • 1999

  HOBST, L. Návrh a příprava sanací betonových konstrukcí. 1999.
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 3/99

  HOBST, L. Provizoria dopravních staveb(pro území postižená přírodními katastrofami). 1999.
  Detail Řada C, Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika TK 18

  BROŽOVSKÝ, J., HOBST, L. Posouzení vzniklých závad drátkobetonu podlahové desky. Sanace betonových konstrukcí, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 14 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

  HOBST, L. Diagnostika železobetónových mostov. 1999.
  Detail Časopis "Projekt a stavba" 2-3/99, Slovenská komora stavebných inženierov, Slovenská republika

  HOBST, L. Poznatky v nahrazování škod po povodních v roce 1997. 1999.
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 4/99

  HOBST, L. Optimalizace stavebních ochran zdrojů ionizujícího záření. 1999.
  Detail Závěrečná zpráva pro SÚJB Praha

  HOBST, L. Určení polohy a stavu schránek pro destrukční nálože na mostě v Táboře nedestruktivními metodami. In 1999.
  Detail Odkaz

  HOBST, L. Beton jako stínící materiál kontejnerů pro vhořelé jaderné palivo. In 1999.
  Detail Sborník semináře "Podzemní skladování vyhořelého jaderného paliva", FAST VŠB- TU Ostrava

 • 1998

  HOBST, L. Non Destructive Testing Used in Searching Explosive Charges. In 1998.
  Detail CD-ROM konference DAMSTRUC 98, Rio de Janeiro, Brazílie

  HOBST, L. Využití nedestruktivního zkoušení při hledání destrukčních náloží. In CD - ROM. Rio de Janeiro - Brazílie: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 1 ( s.)
  Detail

  HOBST, L. Problematika radonu a ozdravná opatření. In 1998.
  Detail Kapitola v publikaci "Rádce majitele nemovitosti", 1998

  HOBST, L. Vliv koroze na snižování životnosti železobetonových konstrukcí. 1998.
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 1/99

  HOBST, L. Konference DAMSTRUC 98 v Rio de Janeiru. 1998.
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 3/98

  HOBST, L. Zkoušení a diagnostika. 1998, s. 1 ( s.)
  Detail Časopis "Sanace betonových konstrukcí" 3/98

 • 1997

  HOBST, L. Diagnostika železobetonových mostů. 1997, roč. XI. 97, č. 8, s. 3 ( s.)
  Detail

 • 1996

  HOBST, L. Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jejich kontrola. In Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jeji. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 1996. s. 10 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L. Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jejich kontrola. In Inspection of Shielding Endosures for Linear Accelerators. Brasov - Rumunsko: Comportarea in Situ a Constructiilor, 1996. s. 10 ( s.)
  Detail

  HOBST, L. Výskyt radonu v obytných budovách a technická ochrana proti radonu. In Výskyt radonu v obytných budovách a technická ochrana proti. Brno: Stavebně inženýrské služby SIS - ČSSI, s. r. o., 1996. s. 10 ( s.)
  Detail

 • 1994

  HOBST, L., VÍTEK, L., DAŇKOVÁ, M. Vývoj stínících vrstev pro ochranu rentgenových pracovišť. In Vývoj stínících vrstev pro ochranu rentgenových pracovišť. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 1994. s. 10 ( s.)
  Detail

 • 1993

  HOBST, L., VÍTEK, L. Úpravy stěn rentgenových pracovišť proti účinkům ionizujícího záření. 1993, roč. 1, č. 1, s. 12-15.
  Detail