doc. Ing.

Jitka Malá

Ph.D.

CHE – docent

+420 541 147 637
Jitka.Mala@vut.cz

Publikace

 • 2023

  HRICH, K.; MALÁ, J.; MARKOVÁ, J. Náběhová fáze autotrofních denitrifikačních bioreaktorů s náplní síra-vápenec. 15. bienální konference VODA 2023. Brno: Asociace pro vodu ČR z.s., 2023. s. 487-490. ISBN: 978-80-908629-3-7.
  Detail

  Pániková, K.; Weigelhofer, G.; Bílková, Z.; Malá, J. Denitrification assays for testing effects of xenobiotics on aquatic denitrification and their degradation in aquatic environments. Water, 2023, roč. 15, č. 14, ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z. ATRAZINE UNDER DENITRIFYING CONDITIONS. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. STEF92 Technology, 2022. s. 21-28. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  MALÁ, J.; HRICH, K.; VACULÍKOVÁ, K.; LEJSKA, S. Multicriterial approach to the determination of buffer zones for the Moravian Karst protected landscape area in the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2022, roč. 194, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1573-2959.
  Detail Odkaz

 • 2021

  PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z. Pesticides and long-term denitrification conditions. MendelNet 2021 Proceedings of 28th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2021. s. 458-463. ISBN: 978-80-7509-821-4.
  Detail

  PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z. Pesticidní látky a denitrifikační podmínky. Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021. Brno: CzWA service s.r.o., 2021. s. 465-472. ISBN: 978-80-11-00385-2.
  Detail

  MALÁ, J.; HÜBELOVÁ, D.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KOZUMPLÍKOVÁ, A.; LEJSKA, S. Surface watercourses as sources of karst water pollution. INT J ENVIRON SCI TE, 2021, roč. 19, č. 5, s. 3503-3512. ISSN: 1735-1472.
  Detail Odkaz

 • 2020

  MALÁ, J.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z. Production of sulphides in denitrifying woodchip bioreactors. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, roč. 27, č. 32, s. 40769-40776. ISSN: 0944-1344.
  Detail Odkaz

  HÜBELOVÁ, D.; MALÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, A.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HORNOVÁ, H., JANÁL, P. Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2020, roč. 29, č. 5, s. 3153-3162. ISSN: 2083-5906.
  Detail Odkaz

 • 2019

  PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J. Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek. Sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference a výstavy VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 465-468. ISSN: 2694-7013.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; MALÁ, J.; HRICH, K. Fate and behaviour of veterinary sulphonamides under denitrifying conditions. Science of the Total Environment, 2019, č. 695, s. 1-12. ISSN: 0048-9697.
  Detail Odkaz

 • 2018

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-up phase of denitrifying bioreactors used for agricultural runoff treatment. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. VII, č. 2018, s. 24-31. ISSN: 2285-6064.
  Detail Odkaz

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Book of Abstracts, Land Reclamation, Earth Observation and Surveying, Environmental Engineering. Bucharest, Romania: UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 59 MARASTI BOULEVARD, DISTRICT 1, BUCHAREST, 011464, ROMANIA, 2018. s. 19-19. ISSN: 2457-3248.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Organic substances in woodchip aqueous leachates and their ecotoxicity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 597-604. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Denitrifying woodchip bioreactor shutdown during dry periods. In MendelNet 2018 - Proceedings of 25th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2018. s. 246-251. ISBN: 978-80-7509-597-8.
  Detail Odkaz

  HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Návrh in situ denitrifikačního bioreaktoru. In Odpadové vody 2018 Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 93-98. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. The filter materials for denitrification barriers. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 656-656. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Phosphorus removal from agricultural runoff by enhanced denitrifying woodchip bioreactors. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 645-652. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Náplně denitrifikačních bioreaktorů. Vodní hospodářství, 2017, roč. 67, č. 3, s. 12-16. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 81-88. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Leachability of denitrifying bioreactor fillings. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 613-620. ISBN: 978-619-7408-09-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M. Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media. Plant, Soil and Environment (PSE), 2017, roč. 63, č. 10, s. 442-448. ISSN: 1805-9368.
  Detail Odkaz

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water. In 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland. Třeboň: ENKI, o.p.s, Třeboň, 2017. s. 49-51. ISBN: 978-80-905483-3-6.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů. Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017. 2017. s. 215-218. ISBN: 978-80-263-1322-9.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation. In MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 465-470. ISBN: 978-80-7509-529-9.
  Detail Odkaz

  MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A. Ochrana vod v CHKO Moravský kras. In 12. bienální konference VODA 2017. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. s. 95-102. ISBN: 978-80-263-1322-9.
  Detail

 • 2016

  MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K. Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 67-72. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z. Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 373-380. ISBN: 978-6-1971-0566-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  GRUBEROVÁ, E.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; ONDRUŠ, M. Vývoj kvality vody povrchových toků Moravského krasu od r. 1949 do současnosti. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 4, s. 10-15. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  HRICH, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, R. Halogenované organické látky na ČOV Brno. In Odpadové vody 2016 Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 161-166. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

 • 2015

  HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R. Inhibice nitrifikace a denitrifikace vybranými látkami. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. s. 49-57. ISBN: 978-80-263-0884- 3.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. SOVAK, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 12-16. ISSN: 1210- 3039.
  Detail Odkaz

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy, VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 217-220. ISBN: 978 80 263 0971 0.
  Detail

  GRUBEROVÁ, E.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Monitoring Jedovnického a Rudického potoka. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. s. 7-18. ISBN: 978-80-263-0884- 3.
  Detail

 • 2014

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments. Chemical Papers, 2014, roč. 68, č. 8, s. 1015-1021. ISSN: 0366-6352.
  Detail

 • 2013

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J. Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků. In 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení. 2013. s. 79-86. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 182-186. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2012

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků. In Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací. Brno: 2012. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 966-966. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R. Dusíkaté organické látky v komunálních odpadních vodách. In VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 39-42. ISBN: 978-80-263-0045- 8.
  Detail

 • 2010

  MALÁ, J.; MALÝ, J.; HRICH, K.; VYBÍRALOVÁ, P. Denitrifikace v oxickýxh podmínkách. In Odpadové vody 2010. Vydavaťelstvo VÚP-NOI, Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 198-203. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J. Wastewater from Biodiesel Production as a Carbon Source for Denitrification of Sludge Liquor in SBR. CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2010, roč. 24, č. 2, s. 211-217. ISSN: 0352- 9568.
  Detail

  PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K.; SYROVÁTKA, V.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H. The effect of environmental parameters on algal assemblages in human- impacted suburban brooks. Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 12, s. 2947-2957. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; DOBŠÍKOVÁ, R.; HALUZOVÁ, I.; KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MODRÁ, H.; OSTRÁ, M.; SVOBODOVÁ, Z. Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic). ACTA VETERINARIA BRNO, 2010, roč. 79, č. 1, s. 157-164. ISSN: 0001-7213.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2009

  HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. s. 65-68. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K. Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration. The RIVER RESTORATION CENTRE’S 10th ANNUAL NETWORK CONFERENCE. Nottingham: University of Nottingham, England, 2009. s. 28-28.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 109-112. ISBN: 978-80-7204-629-4.
  Detail

  MALÝ, J.; MALÁ, J. Čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 1-453. ISBN: 978-80-7399-785- 4.
  Detail

  MALÁ, J.; MARŠÁLKOVÁ, E. Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů. Chemické listy, 2009, roč. 103, č. 7, s. 595-598. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J. Effect of heavy metals on self- purification processes in rivers. Applied Ecology and Envirenmetal Research, 2009, roč. 7, č. 4, s. 333-340. ISSN: 1589- 1623.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; DOBŠÍKOVÁ, R.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z. Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape. Interdisciplinary Toxicology, 2009, roč. 2, č. 2, s. 90-91. ISSN: 1337- 6853.
  Detail

  MALÁ, J.; HRICH, K.; MALÝ, J. Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Asociace čistírenských expertů České Republiky, 2009. s. 18-29. ISBN: 978-80-7399-687- 1.
  Detail

 • 2008

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Malé vodní toky v zemědělské krajině. Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků. Olomouc: 2008. s. 118-119. ISBN: 978-80-244-1890-2.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic). 4th ECRR International Conference on River Restoration. Venice: European Centre for River Restoration, 2008. s. 231-240.
  Detail

  MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠIROKÝ, P. Úbytek dusíku v procesu biologické nitrifikace. In Odpadové vody 2008 - sborník posterov. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2008. s. 101-108. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
  Detail

  HRICH, K.; MALÁ, J. Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok. In Odpadové vody 2008 - sborník posterov. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2008. s. 39-47. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
  Detail

 • 2007

  MALÝ, J.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P. Použití odpadní vody z výroby bionafty pro denitrifikaci v procesu odstraňování dusíku v kalové vodě na poloprovozním SBR. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Boskovice: VAS, a.s., 2007. s. 27-36.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H. Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině. Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 365-375. ISBN: 978-80-86433-43-1.
  Detail

  MALÁ, J. Odstranění dusíku z vod s vysokou koncentrací amonných solí a nízkou koncentrací biologicky rozložitelné organické hmoty v SB- reaktoru. Brno: 2007.
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J.; ŠIROKÝ, P. Odpadní voda z výroby bionafty jako alternativní zdroj uhlíku při odstraňování dusíku z kalové vody. In 7. mezinárodní konference a výstava Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 253-260. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
  Detail

  MALÁ, J.; HRICH, K.; KELNAROVÁ, T. Vodní tok znečištěný splaškovými vodami. Rizika ve vodním hospodářství. Brno: CERM, 2007. s. 376-385.
  Detail

 • 2006

  JAVŮRKOVÁ, D.; MALÁ, J. Toxicita, vyluhovatelnost a vlastnosti materiálů používaných pro solidifikaci. In Sb. přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. Brno: 2006. s. 130-137. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  MALÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, D. Využití stavebního pojiva k solidifikaci/ stabilizaci těžkých kovů. In Sb. přednášek konference VUSTAH 2006. Telč: 2006. s. 94-98. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  MALÝ, J.; MALÁ, J. Chemie a technologie vody. Chemie a technologie vody. Chemie a technologie vody. Brno: Ardec s.r.o., 2006. s. 1-331. ISBN: 80-86020-50- 9.
  Detail

  ŠTAMBEROVÁ, M.; MALÁ, J. Skládky odpadu z hlediska ochrany zdrojů pitných vod v Projektu Morava. In Odpadoví vody 2006. 2006. s. 165-170. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J.; ŠIROKÝ, P.; ŠTAMBEROVÁ, M.; ŠAMAL, O. Odstraňování amoniakálního dusíku z kalové vody v poloprovozním SB- reaktoru. In Odpadoví vody 2006. 2006. s. 123-130. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

 • 2005

  MALÁ, J., MALÝ, J. Podmínky provozu SB reaktoru při čištění odpadních vod s vysokými koncentracemi sloučenin dusíku. In Odpadní vody - Wastewater 2005. Teplice: Vodní hospodářství s.r.o., 2005. s. 133-136. ISBN: 80-239-4670- 6.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn dusíkatých sloučenin. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Boskovice: Vodárenská akciová společnost, a.s., 2005. s. 9-20.
  Detail

 • 2004

  ŠTAMBEROVÁ, M.; MALÁ, J.; VYBÍRALOVÁ, P. Biologické odstraňování dusíku z vod. In Odpadové vody 2004. Nitra: AČE SR, 2004. s. 339 ( s.)
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J. Odstranění vysokých koncentrací sloučenin dusíku z odpadních vod biologickým způsobem. In Průmyslové odpadní vody Kyjov 2004. Kyjov: AČE, 2004. s. 115-124.
  Detail

  MALÁ, J.; MALÝ, J. K problematice odstraění dusíku z průsakových vod skládek domovního odpadu v biologických reaktorech. In Kaly a odpady 2004. Bratislava: ÚVTIP Nitra, 2004. s. 133-141.
  Detail

  MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Použití zeolitů pro deaminaci vod odtékajících z kořenových čistíren. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 282 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

 • 2003

  MALÁ, J. Ekotoxicita materiálů používaných pro solidifikaci. In Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním hospodářství. České Budějovice: JČU České Budějovice, VÚRH Vodňany, Aquachemie Ostrava, 2003. s. 159 ( s.)
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu. In Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny. Kutná Hora: Sdružení vodohospodářů ČR, 2003. s. 115 ( s.)ISBN: 80-02-01527- 4.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J., VEČRKOVÁ, A. Metody odstranění biologicky resistentní organické hmoty z průsakových vod skládek domovního odpadu. Acta horticulturae et regiotecturae, 2003, roč. 6, č. 6, s. 48 ( s.)ISSN: 1335- 2563.
  Detail

  MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Odstranění amoniaku na odtoku z kořenových čistíren a biologických nádrží. In Přírodní způsoby čištění odpadních vod III. Brno: VUT Brno, 2003. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-2474- 5.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu. In Nakládání s odpady. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7231-110- 7.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Atmosférický oxid uhličitý a agresivita srážkových vod v městském prostředí. Životné prostredie, 2003, roč. 37, č. 5, s. 262 ( s.)ISSN: 0044- 4863.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Čištění průsakových vod skládek domovního odpadu v reaktoru s fixovanou biomasou. Vodní hospodářství, 2003, roč. 53, č. 3, s. 61 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  MALÁ, J. Protection of drinking water sources against landfill leachates in Morava River basin, Czech Republic. In 7th International Conference Diffuse/Nonpoint Pollution and Watershed Management,Vol. I. Dublin, Irsko: UCD Ireland, 2003. s. 34 ( s.)ISBN: 1-90227-776- 7.
  Detail

 • 2002

  MALÁ, J. Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy. In Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu. Brno: VUT Brno, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-2226- 2.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Čištění průsakových vod skládek domovního odpadu biologickým způsobem. In VII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. s. 212 ( s.)ISBN: 80-7099-811- 3.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Použití oxidačních postupů při čištění průsakových vod. In Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 80 ( s.)ISBN: 80-214-2226- 2.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Odstranění biologicky resistentních organických látek z průsakových vod adsorpcí. In Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2226- 2.
  Detail

  MALÁ, J., MALÝ, J. Čištění průsakových vod aktivací v SBR reaktoru. In Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu. Brno: VUT Brno, 2002. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-2226- 2.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Použití biologických reaktorů s fixovanou biomasou pročištění průsakových vod. In Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu. Brno: VUT Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2226- 2.
  Detail

  MALÁ, J. Optimisation of methods of ecotoxicological assessment of materials used in building industry. In Non- Traditional Cement and Concrete. Brno: VUT, ÚVAR-Servis a.s., 2002. s. 212 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  MALÝ, J., MALÁ, J. Aerobní stabilizace směsného kalu městských ČOV. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického. svazek 1. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., MALÁ, J. Teplárenská struska jako náhrada části drobného kameniva v betonu. In Sborník přednášek VIII: mezinárodní konference o stavebních materiálech CONSTRUMAT 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 20 ( s.)
  Detail

  MALÝ, J.; MALÁ, J. Biological treatment of landfill leachates in the fixed film reactor. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší, 2002, roč. 96, č. 10, s. 280 ( s.)ISSN: 1210- 4195.
  Detail

 • 2001

  MALÝ, J., MALÁ, J. Kinetika procesů biologické stabilizace čistírenských kalů. In Kaly a odpady. Tatranské Zruby: STU Bratislava, 2001. s. 40 ( s.)
  Detail

  MALÁ, J., MARŠÁLEK, B. Využití testů na korýších pro detekci toxinů sinic. In Přírodní způsoby čištění a využití odpadních vod II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-1862- 1.
  Detail

  ŠÁLEK, J., MALÁ, J., ŠTENCL, M. Stanovení vstupních hodnot pro modelování čistícího procesu v biologických nádržích. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: FAST VUT, 2001. s. 193 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  ŠÁLEK, J., MALÁ, J., ŽÁKOVÁ, Z. Testing equipment for pollution determination and its use. In Diffuse nonpoint pollution and watershed management - Proceedings of Papers and Posters. Milwaukee: IWA, 2001. s. CD ( s.)
  Detail Sborník je na CD,Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 66237 Brno

  MALÝ, J., MALÁ, J. Odstranění amoniaku z kalové vody membránovou technologií. In Odpadní vody – Wastewater 2001. Mladá Boleslav: AČE, 2001. s. 307 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
  Detail

  MALÁ, J. Vliv solidifikace popílků ze spalování uhlí na toxicitu výluhů. In Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, VÚRH Vodňany, 2001. s. 43 ( s.)ISBN: 80-85887-43- 6.
  Detail

 • 2000

  MALÝ, J., MALÁ, J. Aerobní stabilizace aktivovaného kalu. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší, 2000, roč. 50, č. 1, s. 7 ( s.)ISSN: 1210- 4195.
  Detail

 • 1999

  MALÁ, J. Influence of heavy metals on the self- purification processes. In Book of Abstracts, 1st Meeting on Chemistry and Life. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 1999. s. 95-97. ISBN: 80-214-1371- 9.
  Detail

 • 1996

  ŠÁLEK, J., MALÁ, J., FADRUS, H. Purification effect of porous filtration medium of artifical wetland at decomposition of ammonia. In Workshop 96. Brno: x, 1996. s. 931 ( s.)
  Detail