doc. Ing.

Jitka Malá

Ph.D.

CHE – docent

+420 541 147 637
Jitka.Mala@vut.cz

Další informace

  • Vybrané publikace k ilustraci odborného zaměření:
  • MALÁ J. Ekotoxikologické hodnocení skládkových vod. Vodní hospodářství, 49 (1999), 4, 72-74.
  • MALÁ J., MARŠÁLKOVÁ E., ROVNANÍKOVÁ P. Toxicity testing of solidified waste leachates with microbiotests. In: New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, 385-390. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
  • MALÝ J., MALÁ J. Biological treatment of landfill leachates in the fixed film reactor. Chem. listy, Symposia, 96 (2002), 280-292.
  • MALÁ J., ŠTAMBEROVÁ M. 2003. Protection of drinking water sources against landfill leachates in Morava River basin, Czech Republic. 7th International Conference Diffuse/Nonpoint Pollution and Watershed Management, Vol.I, 34-38.
  • MALÝ J., MALÁ J. Chemie a technologie vody. Brno: Vydavatelství ARDEC s.r.o., 2006.
  • MALÝ, J., MALÁ, J. Čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009, 453 s. MARŠÁLKOVÁ, E., MALÁ, J. Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů. Chem. listy 103 (2009), 7, 595-598.
  • MALÁ, J., MALÝ, J. Effect of heavy metals on self-purification processes in rivers. Applied Ecology and Environmental Research 7 (2009), 4, 333-340.
  • MALÁ, J., MALÝ, J. Wastewater from Biodiesel Production as a Carbon Source for Denitrification of Sludge Liquor in SBR. Chem. Biochem. Eng. Q. 24 (2010), 2, 211–217.
  • PAŘIL, P., SUKAČOVÁ, K., SYROVÁTKA, V., MALÁ, J., KRÁLOVÁ, H. The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impac