doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

VHK – docent

+420 541 147 776
marton.d@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 13:00 - 15:00

Garantované předměty

BS002 Hydrologie
BS051 Klimatologie
BSA002 Hydrologie
BSB008 Klimatologie
DS74 Meteorologie a klimatologie
DSB024 Meteorologie a klimatologie
NSA016 Vodohospodářská legislativa

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BS051 Klimatologie
BSA002 Hydrologie
MZ002 Právo v městském inženýrství
NSB018 Diplomový seminář (V-VHK)

Údaje platné pro aktuální akademický rok