doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

VHK – docent

+420 541 147 776
Daniel.Marton@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • STARÝ, M.; MARTON, D.: ZFNU; ZFNU - Software pro vodohospodářské řešní zásobní funkce nádrže s uvažováním vlivu nejistot. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

  • MARTON, D.; STARÝ, M.: UNCE-V; UNCE-V Generátor nejistot vstupních hydrologických dat. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

  • MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: RCPNV; RCPNV Rozdělení a čáry překročení náhodné veličiny. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

  • MARTON, D.; STARÝ, M.: SYNTHE; SYNTHE - Generátory umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

  • MARTON, D.; STARÝ, M.: LRMsoft; LRMsoft - generátor umělých měsíčních průtoků. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

  • MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: UNCERESERVOIR; UNCERESERVOIR - Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)