doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

VHK – docent

+420 541 147 776
Daniel.Marton@vut.cz

Projekty

 • KlimAdapt-Thaya/Dyje: Komplexní hospodaření s řekou Dyjí a záplavovými oblastmi s cílem adaptace na změnu klimatu
  Detail

 • Danube water balance
  Detail

 • Nástroje pro zvládání klimatické změny a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny
  Detail

 • Stanovení funkčních objemů nádrže s uvažováním nejistot vstupních dat
  Detail

 • Propagace nejistot změny klimatu v hydrologických a vodohospodářských aplikacích
  Detail

 • Návrh retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot
  Detail

 • Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot s použitím multikriteriální optimalizace
  Detail

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže
  Detail

 • Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad
  Detail

 • Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace
  Detail

 • Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad
  Detail

 • Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže - vývoj softwarového produktu
  Detail