Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

Akademický rok 2023/24

DSB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Pokročilé poznatky z meteorologie, moderní přístrojové vybavení a techniky měření.
Dostupné zdroje informací, databáže klimatických a meteorologických dat.
Měření a statistické vyhodnocování meteorologických dat.
Podrobná charakteristika klimatu EU a ČR.
Změna klimatu, globální oteplování, znečištění ovzduší.
Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Znalosti

Orientace v měření, zpracování a interpretaci meteorologických dat. Orientace v problematice globálního oteplování a aplikace do vodohospodářských úloh.

Osnova

 1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
 2. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 4. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 6. Nové informace v meteorologii.
 7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
 8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
 9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
 10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
 11. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze. 
 13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd, statistika a pravěpodobnost, základní znalosti metod umělé inteligence.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
 2. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 4. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 6. Nové informace v meteorologii.
 7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
 8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
 9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
 10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
 11. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.