Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

DSB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Pokročilé poznatky z meteorologie, moderní přístrojové vybavení a techniky měření. Dostupné zdroje informací, databáže klimatických a meteorologických dat. Měření a statistické vyhodnocování meteorologických dat. Podrobná charakteristika klimatu EU a ČR. Změna klimatu, globální oteplování, znečištění ovzduší. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Garant předmětu

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získat pokročile povědomí a znalosti z oborů Meteorologie a Klimatologie. Správné použití, instalace a údržba meteorologických přístrojů, zpracování a sběr meteorologických veličin a statistické vyhodnocení měřených dat. V oblasti klimatologie je výuka zaměřena na cirkulační cyklus v atmosféře, skleníkový efekt, klima v globálním, Evropském a regionálním měřítku, techniky dynamického a statistického downscalingu a aplikacím problematiky změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd, statistika a pravěpodobnost, základní znalosti metod umělé inteligence.

Korekvizity

Základy programování v jazycích Fortran, Mathlab, operativní hydrologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování semestrální práce na dané téma. Prezentace výsledků práce a jejich ústní obhajoba.

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
2.–3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
4.–5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
6. Nové informace v meteorologii.
7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
11.–12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.