Detail předmětu

Hydrologie

DSB022 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Garant předmětu

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Schopnost podrobné orientace v hydrogické problematice, samostatné řešení náročných hydrologických úloh, výchozí teoretické znalosti pro
navazující doktorské studium zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základy stochastické hydrologie.
2. Modelování umělých průtokových řad.
3. Modelování syntetických dešťů.
4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
5. Meteorologické radary, meteorologické družice.
6. Numerické předpovědní modely srážek.
7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích.
8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích.
9.–11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí.
12.–13. Extrémní průtoky.