Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

DS74 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Základní poznatky z meteorologie Zdroje informací Měření a vyhodnocování vybraných meteorologických dat Podrobná charakteristika klimatu ČR Změna klimatu, globální oteplování Znečištění ovzduší

Garant předmětu

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací
2. - 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie
4. - 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování
6. Nové informace v meteorologii
7. Klimatologie - terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí
8. Klima CR - podrobná charakteristika
9.-10. Vybrané klimatické charakteristiky a jejich hodnoty v Cr
11. Změna klimatu, scénáře, dopady
12. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření
13. Zpracování vybraných dat z meteorologické stanice VUT v Brně