Free Movers pobyty pro kalendářní rok 2024

v rámci Programu pro podporu strategického řízení

1. kolo výběrového řízení

Termíny

  • počátek vkládání přihlášek je 16. 2. 2024,
  • uzávěrka přihlášek je 29. 2. 2024 do 24.00 hod,
  • výsledky a nominace budou zveřejněny 15. 3. 2024.

Instrukce pro podání přihlášky

Soubory

Nahoru