Free Movers pobyty pro kalendářní rok 2022

1. kolo výběrového řízení

Termíny

  • počátek vkládání přihlášek je 12. 1. 2022,
  • uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2022 do 24.00 hod,
  • výsledky a nominace budou zveřejněny 28. 2. 2022.

Instrukce pro podání přihlášky

  • přihlášku vyplňte a zašlete e-mailem na Oddělení vnitřních a vnějších vztahů,
  • přihlášky budou vyhodnocovány průběžně s ohledem na termíny přijímacího řízení a začátek studia na zahraničních univerzitách nebo nástup na stáž ve firmách
  • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

Výsledky výběrových řízení

Nahoru