Erasmus+ absolventské stáže pro akademický rok 2023/2024

1. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 11. 5. 2023,
 • uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2023 do 24.00 hod.,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny v průběhu června.
  Finální počet studentů vyslaných na absolventskou stáž bude potvrzen ze strany rektorátu až po obdržení výsledků žádosti o grant ze strany Národní agentury.

Důležité

 • přihláška se týká absolventských pracovních stáží s výjezdy po SZZ, tj. od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024,
 • délka stáže minimálně 60 dní, maximálně 360 dní; musí se uskutečnit do 12 měsíců od konce studia, a to včetně délky mobility,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • stáže jsou určeny pro studenty bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, kteří končí studium SZZ v červnu 2023.

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky v intraportálu VUT,
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat vyplněný:
  • Traineeship Agreement for recent graduates potvrzený firmou, kde bude absolvent stáž vykonávat,
  • formulář Přihláška k zahraniční absolventské stáži v rámci programu Erasmus+,
  • motivační dopis

Soubory

Nahoru