Erasmus+ absolventské stáže

3. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2023/2024

Týká se stáží v období od 15. 6. 2024 do 30. 9. 2024

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 26. 4. 2024,
 • uzávěrka přihlášek je 24. 5. 2024 do 24.00 hod.,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny do 1. 6. 2024.

1. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2024/2025

Týká se stáží v období od 1. 8. 2024 do 31. 5. 2025

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 26. 4. 2024,
 • uzávěrka přihlášek je 8. 6. 2024 do 24.00 hod.,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny do 28. 6. 2024.

Společné informace pro všechna kola

Důležité

 • výběrové řízení se týká studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia končících studium SZZ v červnu 2024,
 • délka stáže minimálně 60 dní; finančně lze podpořit dobu maximálně 3 měsíců,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky ve Studisu (vyberte typ zahraniční cesty Erasmus+ absolvent),
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat vyplněný:
  • Traineeship Agreement for recent graduates potvrzený firmou, kde bude absolvent stáž vykonávat,
  • formulář Přihláška k zahraniční absolventské stáži v rámci programu Erasmus+,
  • motivační dopis určený pro výběrovou komisi FAST

Soubory

Nahoru